Solar Decathlon: bio-ingenieurs zuiveren water van duurzaam en energie-efficiënt paviljoen

(02-05-2019) Een team van bio-ingenieurs demonstreert een circulair waterzuiveringssysteem in The Mobble, het UGent-paviljoen dat deelneemt aan de Solar Decathlon.

De Solar Decathlon is een internationale en prestigieuze studentencompetitie waarbij universiteiten worden uitgedaagd om een energie-efficiënt paviljoen te ontwerpen, bouwen, en te bewonen.

Studenten ingenieur-architect van de UGent doen mee aan de wedstrijd.  Daarvoor ontwikkelden ze een modulair en circulair bouwconcept uit materialen met een lage milieu-impact. Hun paviljoen kreeg de naam The Mobble.

Duurzame waterzuivering in The Mobble

Omdat het sluiten van de kringloop centraal staat in dit bouwconcept, is er ook plaats voor duurzaam waterbeheer en afvalwaterzuivering met hergebruik. Daarvoor zorgt een team van bio-ingenieurs.

“In The Mobble tonen we een systeem waarmee je grondstoffen, energie én water kan terugwinnen uit het huishoudelijk afvalwater”, aldus prof. Bart De Gusseme. “Die grondstoffen worden schaarser en de productie ervan heeft steeds meer impact op het milieu.”

Dit concept wordt nu ook al toegepast in een aantal proefprojecten op wijkniveau, waaronder in Gent. Het werd verder ontwikkeld binnen onder andere CAPTURE (Centre for Advanced Process Technology for Urban Resource Recovery). Dat is een nieuw onderzoekscentrum dat zich richt op circulaire technologie.

Duurzame waterzuivering in The Mobble

Biogas uit afval

Aangezien huishoudens zelf een heuse bron zijn van energie, meststoffen en water, wordt het toilet- en keukenafval in het nieuwe model gescheiden ingezameld, door middel van een vacuüminstallatie.

Die installatie zet het afval om in biogas, waarmee warmte en elektriciteit kan worden geproduceerd. Ook struviet, een meststof voor planten, wordt uit het afval teruggewonnen.

Warmte uit afvalwater

De andere afvalwaterstroom bestaat uit water van de badkamer, de wasmachine en de vaatwasmachine. Dit afvalwater verlaat onze woningen aan ongeveer 30°C en bevat dus nog heel wat restwarmte. Die warmte wordt hergebruikt door middel van een warmtewisselaar.

Wassen met gerecycleerd water

Het afvalwater wordt ook ter plaatse biologisch gezuiverd, samen met regenwater dat op het dak wordt opgevangen.

Het gezuiverde water kan je gebruiken om het toilet te spoelen, om te poetsen of om te wassen. Na verdere desinfectie kan het gerecycleerde water ook gebruikt worden in bad of in de douche én zelfs als drinkwater in de keuken.

Waterverbruik halveert

Samen met duurzamere toestellen kan dit hele proces het waterverbruik in The Mobble doen dalen tot maar liefst 48%.

Op die manier bieden de onderzoekers een antwoord op de klimaatverandering en de toenemende waterschaarste die de laatste jaren ook in Vlaanderen zeer voelbaar geworden is.

Ook in Gentse wijk 

Het circulair model voor waterzuivering en -hergebruik zal dit jaar ook toegepast worden  in de Gentse woonwijk De Nieuwe Dokken. Daar bouwt de coöperatieve vennootschap DuCoop momenteel aan een zuiveringsinstallatie die per jaar 1,5 ton groene meststof kan terugwinnen. In de wijk zal elk jaar  30.000 kubieke meter afvalwater worden gezuiverd. Dat water wil watermaatschappij FARYS hergebruiken als proceswater voor de industrie in de buurt. Bovendien zal maar liefst 35% van de nodige warmte voor de woonwijk gewonnen worden uit afvalwater.

In samenwerking met de firma Roediger (vacuüminstallatie), RENI (regenwaterrecuperatie) en met de steun van het Europese project NEREUS (zuiveringsinstallatie De Nieuwe Dokken).

Bezoek The Mobble in Gent

  • Van 17 tot en met 19 mei kan je The Mobble bezoeken aan de Campus Tweekerken van de UGent.
  • UGent-medewerkers kunnen al een kijkje komen nemen op 14 mei. Alumni kunnen The Mobble bezoeken op 23 mei, tijdens een exclusieve alumni-nocturne.

Meer info

Op 6 mei kan je in De Standaard meer lezen over The Mobble.

Contact

Lees meer artikels over: