Structurele samenwerking met De Watergroep en KWR ondertekend

(25-04-2017) De UGent zal voor de komende 5 jaar structureel samenwerken met De Watergroep en KWR om onderzoek te verrichten naar nieuwe waterzuiveringsprocessen.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met De Watergroep en KWRVorig jaar sloot het Vlaamse waterbedrijf De Watergroep zich aan bij het BTO,  een gemeenschappelijk bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven in Nederland. Voor deze samenwerking wilde De Watergroep ook meer kennis uit België aan boord halen, en nodigden zij de expertise van de Universiteit Gent hiervoor uit. Professoren Ingmar Nopens en Arne Verliefde zullen het onderzoek binnen deze samenwerking coördineren voor de UGent.

Tijdens de gezamenlijke workshop "Water kent geen grenzen" tekenden de UGent, De Watergroep en de Nederlandse onderzoeksinstelling voor water KWR daarvoor de Samenwerkingsovereenkomst Vlaams-Nederlandse Waterkennisontwikkeling, in het bijzijn van een 50-tal genodigden uit de Vlaamse en Nederlandse watersector.

Foto: ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Vlaams-Nederlandse Waterkennisontwikkeling. Van links naar rechts: Arne Verliefde, Ingmar Nopens (beiden Universiteit Gent), Hans Goossens (De Watergroep), Wim van Vierssen (KWR) en Patrick Willems (KU Leuven).

Onderzoek naar nieuwe waterzuiveringsprocessen

Binnen deze samenwerking zullen twee postdoctorale onderzoekers voor de komende vijf jaar onderzoek verrichten naar de nieuwe waterzuiveringsprocessen voor De Watergroep.

Hierbij gaat veel aandacht naar Computational Fluid Dynamics voor het ontwerp van de reinwaterkelders, en naar het ionenwisselingsproces voor het verwijderen van organisch materiaal uit het water.

Onderlinge versterking

Tijdens de bijeenkomst werd ook met de KU Leuven een samenwerkingsakkoord afgesloten. De drie kennisinstituten zullen elkaar versterken bij het BTO-onderzoek.

  • De Universiteit Gent doet onder andere onderzoek en geeft onderwijs op het gebied van (modelleren van) watertechnologie en grondstoffenherwinning.
  • De KU Leuven verzorgt onder meer onderzoek en onderwijs op het gebied van waterbeheer, hydrologie en hydraulica, modellering  en analyse van waterbeschikbaarheid (waterkwantiteit en waterkwaliteit) en de impact van klimaatverandering.
  • KWR doet onderzoek op het gebied van waterkwaliteit en gezondheid, watersystemen en –technologie en management- en governancesystemen, gebaseerd op haar onderzoeksvisie ten aanzien van de watersector.

Meer info

 

 

Lees meer artikels over: