Gecoacht door een medestudent

(26-04-2018) Sinds oktober coacht Saartje haar medestudente Lieselotte, binnen het keuzevak Coaching en Diversiteit. Na 6 maanden als mentor en mentee vertellen ze over hun ervaringen.

Dit zijn Saartje Vandenbroucke en Lieselotte Feys. Ze studeren allebei Biowetenschappen én hebben een topsportstatuut: Saartje is wielrenner; Lieselotte doet aan reddend zwemmen. 

Dat studeren en aan topsport doen niet zo evident is, ondervond Saartje zelf in haar eerste jaar. Intussen volgt ze de master Biowetenschappen: voedingsindustrie, waarbij ze het keuzevak Coaching en Diversiteit opnam in haar curriculum. Binnen dat vak helpen ouderejaarsstudenten hun medestudenten in het eerste jaar met allerlei moeilijkheden die ze ondervinden bij hun studies. Dat kan gaan over moeilijkheden met academisch Nederlands, een atypische vooropleiding, een functiebeperking, faalangst, en andere zaken die universitaire studies minder vanzelfsprekend maken.

"Als topsporter kom ik dagelijks in contact met coaching", vertelt Saartje. "Maar nu wilde ik wel eens voelen hoe het er aan de andere kant aan toe gaat, door zelf de coach te zijn. Daarom schreef ik me in als mentor binnen het keuzevak Coaching en Diversiteit."
Lieselotte: "ik hoorde in de les dat we ons als eerstejaarsstudent konden laten begeleiden door iemand uit een hoger jaar. Eerst stond ik er niet bij stil dat dit ook voor mij als topsportstudent nuttig kon zijn, maar toen de prof me bleef aansporen om me in te schrijven als mentee, ben ik uiteindelijk akoord gegaan. En maar goed ook!"

Ervaringen delen

Om de juiste mentor bij de juiste mentee te vinden, beantwoordden de studenten voor de start enkele vragen over hun studieprofiel, over hun verwachtingen en over wat ze elkaar konden bieden. En zo kwam Saartje bij Lieselotte terecht.

"We hebben allebei een topsportstatuut", vertelt Saartje. "In die zin zijn we dan ook een logisch team. Ik had het in mijn eerste jaar zelf moeilijk om mijn studies met topsport te combineren. Je moet daarvoor echt goed kunnen plannen. Ik wilde andere topsportstudenten die moeilijke periode besparen en hen uit mijn ervaringen laten leren. Via dit keuzevak kan ik mede-topsportstudenten helpen."
"Voor ons is het erg belangrijk om lessen, trainingen, wedstrijden en sociale contacten goed in te plannen", legt Lieselotte uit. "Daar heeft Saartje me goed bij geholpen. Ze heeft me getoond hoe ik best al mijn activiteiten aan het begin van de week inplan. Voordat ik Saartje kende, vergat ik mijn ontspanning ook in te plannen, wat me uiteindelijk wel wat stress bezorgd heeft. Ik kwam niet meer aan uitrusten toe, waardoor ik ook slechter studeerde. Nu neem ik ontspanning bewust op in mijn planning, en lukt het al veel beter."

Lessen en feedbacksessies

Binnen het keuzevak krijgt Saartje ook les over diversiteit en technieken om iemand goed te coachen. Daarnaast bespreken alle studenten die het vak volgen in groep de casussen van elk team.

Saartje: "De informatie die we meekrijgen via de lessen zijn nuttige achtergrondkennis over coaching en diversiteit. Waar ik persoonlijk vooral veel aan heb, zijn de groepssessies waarin we bespreken hoe elke mentor aan de slag gaat met zijn of haar mentee. De feedback van je medestudenten helpt je enorm vooruit. Zo weet je of je goed bezig bent en krijg je nuttige tips over hoe je bepaalde situaties anders kan benaderen."
"Ik zou andere eerstejaarsstudenten die hulp kunnen gebruiken, zeker aanraden om zich als mentee in te schrijven", besluit Lieselotte. "Ik twijfelde zelf ook vooraf. Je moet immers een hele vragenlijst invullen. Maar uiteindelijk haal je er veel meer uit dan wat je ervoor moet doen. Ik heb aan Saartjes hulp al heel veel gehad!

Meer info

Lees meer artikels over: