UGent en Aquaflanders onderzoeken online monitoring van drinkwater

De proefopstelling met Jorien Favere (rechts) (vergrote weergave)

De proefopstelling met Jorien Favere (rechts)

(15-05-2020) Onderzoekers van de UGent bundelen de krachten met de Vlaamse drinkwaterbedrijven om de kleinste verontreinigingen in ons drinkwater op te sporen.

De kwaliteit van het leidingwater wordt sterk gecontroleerd. Zo worden er in Vlaanderen jaarlijks zo'n 11.000 stalen genomen bij klanten aan de kraan en worden op al die stalen tot 42 kwaliteitsparameters geanalyseerd.

Bovendien worden er extra controles uitgevoerd op alle productiecentra, reservoirs en watertorens, waarbij het mogelijk is om honderden verschillende stoffen te meten.

Kleinste verontreiniging opsporen

Om deze kwaliteit te blijven garanderen en te bewaken, testen wetenschappers van het Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie (CMET) momenteel hoe de kleinste verontreinigingen zoals bacteriën opgespoord kunnen worden in stromend water.

Doctoraatsstudent Jorien Favere en masterstudent Fien Waegenaar onderzochten hiervoor verschillende innovatieve sensoren die continu de microbiologische waterkwaliteit kunnen monitoren. Dat deden ze in nauwe samenwerking met FARYS, De Watergroep, Pidpa en Water-link.

Favere: "Met deze nieuwe toestellen kunnen we online bacteriën tellen. Zo kunnen we snel zien of er ernstige verstoringen zijn door een bacteriële besmetting of andere vervuiling."

De onderzoekers testten enzymatische methoden, optische toestellen en flow-cytometers in een productiecentrum van drinkwater. 

De resultaten zullen na publicatie in de masterthesis van Fien Waegenaar en in de wetenschappelijke literatuur gedeeld worden met AquaFlanders, de sectororganisatie van Vlaamse waterbedrijven.

"Dit onderzoek is uniek in omvang, en een primeur in de samenwerking tussen de UGent en de drinkwaterbedrijven. We willen hen dan ook van harte bedanken om hieraan mee te werken," besluit prof. Bart De Gusseme, promotor van het onderzoek.

CAPTURE bundelt waterexpertise

Voor de watersector zijn onderzoek en innovatie steeds belangrijker.

De meeste Vlaamse drinkwaterbedrijven zijn daarom lid van het onderzoeksplatform CAPTURE, waarbij kennisinstellingen zoals de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Vito samenwerken met de bedrijven om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Meer info