Voedingsverpakking op basis van koriander in de maak

(13-09-2017)

UGent-onderzoekers ontwikkelen een duurzame voedingsverpakking op basis van korianderolie en gerecycleerd schaaldierafval die de houdbaarheid van voeding moet verlengen. Het innovatieve extractieproces van die korianderolie kwam eerst tot stand in een internationale samenwerking met Toulouse en trok reeds de aandacht van een industriële partner.

De innovatieve verpakking die momenteel ontwikkeld wordt bestaat uit korianderolie en chitosan, een biopolymeer dat gehaald wordt uit afval van schaaldieren. Die stof heeft van nature een beschermende werking tegen schimmels en bacteriën.

Professor Chris Stevens (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent) en zijn team trachten chitosan en korianderolie chemisch aan elkaar te koppelen, met interessante antimicrobiële eigenschappen tot gevolg. “De gesynthetiseerde moleculen die hieruit bestaan kunnen vervolgens worden toegepast als verpakkingsmateriaal voor landbouwproducten en voeding met het oog op een verlengde houdbaarheid”, vertelt prof. Chris Stevens.

Innovatief extractieproces

De zoektocht naar innovatieve toepassingen voor korianderolie in het doctoraat van bio-ingenieur Evelien Uitterhaegen kadert binnen een samenwerking tussen Universiteit Gent (UGent) en het Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT).

“Daar heeft het onderzoek zich eerst gericht op het uitwerken van een efficiënt extractieproces met behulp van een hoogtechnologische extruder-pers”, gaat prof. Stevens verder.

Dit nieuwe proces laat zowel de winning van een hoogkwalitatieve olie toe, maar ook de verdere valorisatie van bijproducten uit het resterende droge koriandermeel. Momenteel worden vooral toepassingen in de bouw, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal, verder bekeken. Prof. Stevens: “In een bio-gebaseerd economie wordt immers steeds geprobeerd om de natuurlijke grondstoffen zo volledig mogelijk te benutten. Dit aspect is onontbeerlijk in het licht van de huidige duurzaamheidspolitiek.”

Het project om koriander te valoriseren trok ook de aandacht van het Zuid-Franse Ovalie Innovation, een R&D filiaal van twee industriegroepen, Maïsadour en Vivadour. Als industriële partner van het project, oogt Ovalie Innovation nu op het op de markt brengen van de korianderolie. Verder engageert het bedrijf zich ook in de oprichting van een industrieel productieplatform voor het extractieproces.

Lancering GREEN-CHEM

Het korianderproject is een uitgelezen voorbeeld van het type onderzoek waarop de UGent met haar gloednieuwe internationale netwerk, GREEN-CHEM sterker wil inzetten: chemische producten en processen ontwerpen van hernieuwbare grondstoffen die het gebruik van gevaarlijke stoffen verminderen of zelfs geheel onnodig maken.

Dit netwerk bundelt de expertise van chemici van universiteiten over de hele wereld, waaronder het INPT uit Toulouse (Frankrijk). De coördinatie van het internationale netwerk zal door de UGent gebeuren.

Donderdag 14 September wordt GREEN-CHEM officieel gelanceerd in de aula van de UGent. Daar zullen enkele internationale sprekers uit het onderzoek en de industrie aan het woord komen en kan u uit eerste hand meer te weten komen over het korianderproject.

Info

Prof. Chris Stevens
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent
T +32 9 264 59 57
chris.stevens@ugent.be

Evelien Uitterhaegen
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent
T +32 9 264 58 60
evelien.uitterhaegen@ugent.be 

Lees meer artikels over: