Thesis- en Verbondsprijzen 2018: dit zijn de winnaars

(24-09-2018) Op de plechtige proclamatie op 22 september 2018 ontvingen enkele studenten een prijs omwille van bijzondere studieresultaten, een uitstekende thesis of een bijzonder maatschappelijk engagement.

Dit zijn de winnaars per proclamatie.

Industrieel ingenieurs

Verbondsprijs

De prijs van de alumnivereniging, het Verbond Bio-ingenieurswetenschappen Gent (VBIG), gaat jaarlijks naar een student die uitstekende studieresultaten combineert met maatschappelijk engagement.

 • ing. Elise Verkindt (Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie - Campus Kortrijk)
 • ing. Joren Maes (Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie - Campus Schoonmeersen)
 • ing. Yorick Minnebo (Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie - Campus Schoonmeersen)

TNAV-prijs

Het Vlaams Netwerk Watertechnologie (afgekort als TNAV) bekroont elk jaar het beste eindwerk op het gebied van waterbehandeling, waterzuivering of slibverwerking.

 • ing. Laura De Koker (Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie)

KVCV-prijs

De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV vzw) vertegenwoordigt en promoot als onafhankelijke vereniging al meer dan 75 jaar het kennisveld van zowat alle takken binnen de chemie in binnen- en buitenland, met een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Jaarlijks wordt de KVCV-prijs toegekend aan de student met de beste studieresultaten.

 • ing. Delphine Vanhulle (Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie)
 • ing. Jolien Jouret (Master of Science in de industriële wetenschappen: chemie)
 • ing. Maarten Vanelslande (Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie)

VWR-prijs

VWR is een globale verdeler van een uitgebreide selectie aan verbruiksmateriaal, chemicaliën, apparatuur, meubilair en services voor het life sciences laboratorium en productieomgeving. De VWR-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student met een uitstekend eindwerk.

 • ing. Valérie De Vrieze (Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie)

Fermentatio-prijs

De Koninklijke Oud-Studentenbond Fermentatio vzw kent zijn oorsprong in 1889 in de toenmalige brouwerijschool, die later fusioneerde met andere opleidingen, en uiteindelijk is opgegaan in twee opleidingen. Zo kunnen alumni van de Master in de Industriële Wetenschappen Biochemie van de UGent, alsook van de Professionele Bachelor Chemie, optie Biochemie (keuze Brouwerij) van de HoGent, lid worden van deze oud-studentenbond. Fermentatio bekroont elk jaar het beste eindwerk op het gebied van brouwerijtechnologie.

 • ing. Nathan Blancke (Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie)

Prijs Wiels en Partners

Deze prijs gaat naar de student met de beste thesis en het beste studieresultaat in de richting Milieukunde.

 • ing. Flor Louage (Master of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde)

Engelstalige masters

Arcelor Mittal Indaver prijs

Deze prijs wordt uitgereikt door Arcelor Mittal en Indaver voor een uitstekende thesis in het gebied van Environmental Science and Technology.

 • Long Nguyen Hoang (Master of Science in Environmental Sanitation)

INVE award

Deze prijs bekroont de beste masterproef in het programma Master of Science in Aquaculture. 

 • Vincent Vermeylen (Master of Science in Aquaculture)

Prijs De Boodt-Maselis

De prijs De Boodt-Maselis werd in 1991 voor het eerst uitgereikt door de familie van em. prof. Marcel De Boodt en zijn echtgenote, mevrouw Maselis. De prijs gaat naar een student van de Master Physical Land Resources die uitstekende studieresultaten combineert met sociaal engagement, en die onderzoek heeft gedaan in de eremologie (het bestrijden van woestijnvorming door droge gebieden juist te beheren).

 • Trang Tran Ngoc (Master of Science in Physical Land Resources: Soil Science)

Bio-ingenieurs

Verbondsprijs

De prijs van de alumnivereniging, het Verbond Bio-ingenieurswetenschappen Gent (VBIG), gaat jaarlijks naar een student die uitstekende studieresultaten combineert met maatschappelijk engagement.

 • ir. Tomas De Backer (Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie)

Arcelor Mittal Indaver prijs

Deze prijs wordt uitgereikt door Arcelor Mittal en Indaver voor een uitstekende thesis met een milieugerelateerd onderwerp.

 • ir. Justine Tytgat (Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie)
 • ir. Stijn Willemse (Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie)

Bayer prijs

Met deze prijs willen het Innovatiecenter en het Gewasbeschermingsdepartement van Bayer CropScience meer aandacht vragen voor planten als studieobject en voor de rol die het planten- en veredelingsonderzoek speelt in het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk.

 • ir. Branwen Peddi (Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde)
 • ir. Tim De Cuypere (Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde)

Dow Chemical Prize for Sustainable Chemistry

Deze prijs wordt aangeboden door Dow Benelux en gaat naar een student met de beste thesis in het thema van duurzame chemie.

 • ir. Maarten Debruyne (Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie)

INEOS Chemical Prize for Sustainable Chemistry

INEOS ontstond in 1998 en groeide intussen uit tot een van de grootste onafhankelijk chemieconcerns ter wereld. De prijs wordt uitgereikt aan een student met de beste thesis in het kader van een oplossingsgerichte aanpak voor de grote uitdagingen in de chemische industrie vandaag.

 • ir. Marc De Doncker (Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie)

Vandemoortele healthy foods award

Het Vandemoortele Centre for Lipid Science and Technology is opgericht in 2012 om een platform te creëren voor de ontwikkeling van gezonde en lekkere voeding, gebaseerd op fundamenteel onderzoek. Het Vandemoortele Centre wil onderzoek over gezonde voeding stimuleren en reikt daarom elk jaar een thesisprijs uit aan een student die in dat domein een belangrijke bijdrage geleverd heeft.

 • ir. Lien Tytgat (Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding)
Proficiat aan alle studenten die een prijs mochten ontvangen!
Lees meer artikels over: