Kwaliteitszorg

De cluster kwaliteitszorg staat in voor de opvolging van de onderwijsresultaten en -vernieuwingen ter optimalisatie van de onderwijskwaliteit.

Taken

 • Coördinatie van de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO)
 • Coördinatie van de Commissie Onderwijsbeleid (COB)
 • Coördinatie van de Vakfeedbackcommissie 
 • Ondersteuning van de Opleidingscommissies (OC's)
 • Ondersteuning van de Adviesgroepen (AG's)
 • Ondersteuning CKO- en OC-teamsites
 • Coördinatie van de facultaire monitor
 • Coördinatie en opvolging van de opleidingsmonitors
 • Ondersteuning van de kwaliteitszorg voor Joint programmes
 • Ondersteuning van programmawijzigingen
 • Ondersteuning van aanvragen voor nieuwe opleidingen
 • Actualisatie en bewaking van de onderwijsregelgeving
 • Organisatie, verwerking, analyse, bespreking en opvolging van onderwijsevaluaties door studenten
 • Bespreking en opvolging van opleidingsevaluaties door studenten
 • Organisatie, verwerking, analyse, bespreking en opvolging van onderwijsbevragingen (alumni, werkveld, masterproef,... )
 • Studietijdmetingen: analyse, bespreking en opvolging van de studeerbaarheid van opleidingen
 • Initiatie en opvolging van onderwijsvernieuwingsprojecten aan de faculteit
 • Ondersteuning en opvolging van de kwaliteitszorg in eigen regie
 • Beheer opleidingscompetenties
 • Opvolgen onderwijsdata

Contact

 • Campus Coupure: Petra Vanhooren en Chantal Hongenaert (lokaal A0.104)
 • Campus Schoonmeersen: Bieke Lybeer (lokaal C4.004)
 • Campus Kortrijk: Evy Vanderbrugghen