Commissie Nevenactiviteiten

De Commissie Nevenactiviteiten onderzoekt en formuleert advies aan de Faculteitsraad rond individuele aanvragen van Z.A.P.- en A.A.P.-leden voor het uitoefenen van nevenactiviteiten.

Samenstelling

Professoren

  • M. Van Meirvenne (decaan & voorzitter)
  • M. Eeckhout (academisch secretaris)
  • E. Van Damme (voorzitter CWO)
  • L. Tirry (onderwijsdirecteur)

A.A.P.

  • W. Van Hove

A.T.P.

  • H. Dewulf

Student

  • E. De Mits

Ondersteuning decanaat

  • J. Voet (administratief secretaris)

Agenda

De Commissie Nevenactiviteiten vergadert minstens één maal per jaar (periode maart-april).