Adviesgroepen

Taak

Naast thema's specifiek voor een opleiding of thema's van belang voor alle opleidingen van de faculteit, zijn er ook thema's die optimaal kunnen worden behandeld op het niveau van een diplomatype of een onderzoeksthema. Om dergelijk overleg te structureren zijn binnen de FBW volgende adviesgroepen per diplomatype (AGDT) en adviesgroepen per onderzoeksthema (AGOT) werkzaam. Ze adviseren de betrokken opleidingscommissies en komen ad hoc samen.

Overzicht van de namen, afkortingen en samenstellingen van de adviesgroepen

Adviesgroepen per diplomatype

AGDT - Opleidingen bio-ingenieur (AGDT-BI)

ZAP-OC-leden

 • N. Verhoest (IOC-IBBIOR)
 • L. Baeten (IOC-IMBONA)
 • M. De Mey (IOC-IMCELB)
 • F. Ronsse (IOC-IMCHEM)
 • S. De Smet (IOC-IMLAND)
 • A. Verdoodt (IOC-IMLAWA)
 • M. Uyttendaele (IOC-IMLEMI)
 • K. Demeestere (IOC-IMMITE)

AGDT - Opleidingen industrieel ingenieur (AGDT-II)

ZAP-OC-leden

 • P. Vermeir (IOC-IB7BWE)
 • G. Haesaert (IOC-IM7BWL)
 • M. Eeckhout (IOC-IM7BWV)
 • L. De Gelder (IOC-IM7BCH)
 • A. Dumoulin (IOC-IB6BIW)
 • J. De Smet (IOC-IM6BCH)
 • D. Rousseau (IOC-IM6MIL)
 • P. Dejans (IOC-IM6CHE)

AGDT - Engelstalige Ma-opleidingen aansluitend bij ba-opleidingen (AGDT-EN)

ZAP-OC-leden

 • W. Cornelis (IOC-IMPLRS)
 • K. Dewettinck (IOC-IMFOTE)
 • C. Lachat (IOC-IMNURD)
 • P. Bossier (IOC-IMAQUA)
 • P. Goethals (IOC-IMENVI)
 • E. Meers (IOC-IMIMET)
 • S. Speelman (IOC-IMRDVC)

 

Adviesgroepen per onderzoeksthema

AGOT - beheer van natuurlijke hulpbronnen (AGOT-BNH)

ZAP-OC-leden

  • S. Sleutel (IOC-IMLAWA)
  • F. Vancoillie (IOC-IMBONA)
  • P. Finke (IOC-IMPLRS)
  • H. Verbeeck (IOC-IMENVI)

AGOT - voeding en gezondheid (AGOT-VG)

ZAP-OC-leden

 • M. Uyttendaele (IOC-IMLEMI)
 • C. Lachat (IOC-IMNURD)
 • M. Eeckhout (IOC-IM7BWV)
 • K. Dewettinck (IOC-IMFOTE)
 • J. De Smet (IOC-IM6BCH)

AGOT - schone (milieu)technologie (AGOT-ST)

ZAP-OC-leden

 • K. De Schamphelaere (IOC-IMMITE)
 • P. Goethals (IOC-IMENVI)
 • D. Rousseau (IOC-IM6MIL)
 • S. Van Hulle (IOC-IM6CHE)
 • F. Tack (IOC-IMIMET)

AGOT - hernieuwbare hulpbronnen en bio based economy (AGOT-HBE)

ZAP-OC-leden

 • C. Stevens (IOC-IMCHEM)
 • S. De Meester (IOC-IM6CHE)
 • Y. Briers (IOC-IM7BCH)

AGOT - duurzame productie van planten, dieren, en bioactieve stoffen (AGOT-DP)

ZAP-OC-leden

 • K. Audenaert (IOC-IB7BWE)
 • P. De Clercq (IOC-IMLAND)
 • S. Werbrouck (IOC-IM7BWL)
 • M. D'Haese (IOC-IMNURD)
 • G. Van Stappen (IOC-IMAQUA)

AGOT - biotechnologie (AGOT-BT)

ZAP-OC-leden

 • M. De Mey (IOC-IMCELB)
 • J. Van Camp (IOC-IMLEMI)
 • K. Rabaey (IOC-IMMITE)
 • T. De Meyer (COCBIOI)
 • L. De Gelder (IOC-IM7BCH)
 • K. Messens (IOC-IM7BWV)
 • J. De Smet (IOC-IM6BCH)

Links

 • Voorbereidende documenten (Sharepoint)
 • Verslagen (Sharepoint)