Onderwijsevaluatiecommissie

Taak

De Onderwijsevaluatiecommissie (OEC) is een subcommissie van de Commisie Kwaliteiszorg Onderwijs (CKO) en heeft tot taak de resultaten van de onderwijsevaluaties door studenten te bespreken en te beoordelen. Ze vergaderen 2 keer per jaar, in december (bespreking resultaten tweede semestervakken en jaarvakken vorig academiejaar) en in mei (bespreking resultaten eerste semestervakken lopend academiejaar).

Samenstelling

ZAP

 • Mieke Uyttendaele (onderwijsdirecteur, voorzitter)
 • Marjan De Mey (COB-lid Bio-ir)
 • Kristof Demeestere (COB-lid Bio-ir)
 • Leen De Gelder (COB-lid ind. ing)
 • Diederik Rousseau (COB-lid ind. ing)
 • Peter Bossier (COB-lid Int. Ma)
 • Peter Finke (COB-lid Int. Ma)

AAP/OAP

 • campus Coupure: Christophe Noppe
 • Campus Kortrijk: Pieter-Jan De Buyck
 • Campus Schoonmeersen: N.N.

Studenten

 • Campus Coupure: Ward Van Belle
 • Campus Kortrijk: Steven De Jonghe
 • Campus Schoonmeersen: Jaron Verstraete

FDO-beleidsmedewerker

 • Chantal Hongenaert

Links

Contact