Onderwijsevaluatiecommissie

Taak

De Onderwijsevaluatiecommissie (OEC) is een subcommissie van de Commisie Kwaliteiszorg Onderwijs (CKO) en heeft tot taak de resultaten van de onderwijsevaluaties door studenten te bespreken en te beoordelen. Ze vergaderen 2 keer per jaar, in december (bespreking resultaten tweede semestervakken en jaarvakken vorig academiejaar) en in mei (bespreking resultaten eerste semestervakken lopend academiejaar).

Samenstelling

ZAP

 • Luc Tirry (onderwijsdirecteur, voorzitter)
 • Marjan De Mey (COB-lid Bio-ir)
 • Kristof Demeestere (COB-lid Bio-ir)
 • Leen De Gelder (COB-lid ind. ing)
 • Jan De Smet (COB-lid ind. ing)
 • Peter Bossier (COB-lid Int. Ma)
 • Peter Finke (COB-lid Int. Ma)

AAP/OAP

 • Christophe Noppe (AAP-vertegenwoordiger campus Coupure)
 • Pieter-Jan De Buyck (AAP-vertegenwoordiger campus Kortrijk)
 • Frank Nevens (AAP-vertegenwoordiger campus Schoonmeersen)

Studenten

 • Wolf Vanderougstraete (studentenvertegenwoordiger campus Coupure)
 • Helena Verloo (studentenvertegenwoordiger campus Schoonmeersen)
 • N.N. (studentenvertegenwoordiger campus Kortrijk)

FDO-beleidsmedewerker

 • Chantal Hongenaert

Links

Contact