Onderwijsevaluatiecommissies

Per campus

Er wordt een Onderwijsevaluatiecommissie (OEC) ingericht per campus:

  • OEC-Campus Copure
  • OEC-Campus Schoonmeersen
  • OEC-Campus Kortrijk

Taak

De Onderwijsevaluatiecommissies bespreken de resultaten van de onderwijsevaluaties door studenten van de vakken behorend tot de opleidingen van de betrokken campus. Ze vergaderen 2 keer per jaar, in februari (bespreking resultaten tweede semestervakken en jaarvakken vorig academiejaar) en in mei(bespreking resultaten eerste semestervakken lopend academiejaar).

Samenstelling

ZAP

  • Luc Tirry (onderwijsdirecteur, voorzitter)
  • OC-voorzitters van de opleidingen van de betrokken campus

AAP/OAP

  • AAP-vertegenwoordiger van de betrokken campus in de CKO

Studenten

  • studentenvertegenwoordiger van de betrokken campus in de CKO

FDO-beleidsmedewerkers

  • Chantal Hongenaert, Petra Vanhooren: voor OEC-alle campussen
  • Bieke Lybeer: voor OEC-Campus Schoonmeersen
  • Evy Vanderbrugghen: voor OEC-Campus Kortrijk

Links

Contact