Bayer leerstoel ForwardFarming

Bayer ForwardFarming banner

De Bayer leerstoel 'ForwardFarming' maakt landbouwinnovatie mogelijk en ondersteunt landbouwers om ‘smart farming’ oplossingen toe te passen. De leerstoel werd opgericht in 2016 met de steun van Bayer CropScience.

Bayer en de Universiteit Gent slaan de handen in elkaar om samen aan baanbrekend en praktijkgericht landbouwonderzoek te doen. Het doel is om de nodige kennis en capaciteiten op te bouwen over een lange periode van publiek-private samenwerking. Investeren in landbouwonderzoek zorgt immers voor zowel economische als maatschappelijke opbrengsten. Vooral de impact op productiviteit en voedselveiligheid zijn hierbij van groot belang.

De faculteit bio-ingenieurswetenschappen heeft een internationale leiderspositie binnen de landbouw. Daarop wil de leerstoel verder bouwen om alle dimensies van duurzame primaire productie te stimuleren. Het onderhouden van een toereikende en dynamische productiebasis blijft een prioriteit in een steeds veranderende en geglobaliseerde wereld.

Evenementen & Nieuws

Smart Farming

Focus van het onderzoek

  • Precisielandbouw met gebruik van ruimtelijke bodeminventarisatieteechnieken, precisie toepassingsmethodes en nauwkeurige monitoring tools
  • Middelenmanagement: bodem, water, biodiversiteit...
  • Geïntegreerde ecologische aanpak om gewassen te beschermen
  • Residubeheersing

In veel gevallen werd al onderzoek uitgevoerd binnen de hierboven genoemde thema's. Het doel is niet om de bestaande kennis te kopiëren, maar om die verder uit te bouwen en de toepassingen te vergemakkelijken.

Contact

Prof. Marc Van Meirvenne