Evenementen & Nieuws

Hoe vermijden dat graanhaantje een graantje meepikt?

Een onderzoeksteam van de UGent o.l.v. prof. Geert Haesaert zocht naar een oplossing voor gras- en graanhaantjes op de Bayer demohoeve in Huldenberg.

Lees verder...

Kaliumbemesting op maat dankzij sensor?

De ontwikkeling van een nieuwe sensortechnologie door de Universiteit Gent kan in de nabije toekomst verandering brengen in de kaliumbemesting.

Lees verder...

Gewassen beter opvolgen via nieuwe drone-technologie

Het team van prof. Kathy Steppe deed testvluchten met nieuwe drone technologie op de demoboerderij van Bayer in Huldenberg.

Lees verder...

Optimaliseren van aardappelteelt via bodemscans

Onderzoekers van de UGent o.l.v. prof. Marc Van Meirvenne brachten de bodemvariatie van een aardappelperceel op de Bayer-demohoeve in kaart.

Lees verder...

Agro-innovatie zonder kloof boer-consument te verdiepen

Bio-ingenieur Louis-Philippe Verstraete nam deel aan de Youth Ag-Summit om mee na te denken over de toekomst van landbouw.

Lees verder...

Twee UGent-landbouwscripties beloond door Bayer

Twee uitmuntende masterscripties in het landbouwonderzoek aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent werden beloond door Bayer.

Lees verder...

Op zoek naar de meerwaarde van wilde bijen voor fruit

Onderzoekers van de UGent o.l.v. prof. Guy Smagghe bestudeerden de bijdrage van wilde bijen aan fruitbestuiving.

Lees verder...

Interpretatie van oogstkaarten vergt enig inzicht

Een team onderzoekers van de UGent beantwoordt vragen i.vm. precisielandbouw voor een beter begrip in opbrengstverschillen binnen een perceel.

Lees verder...

Waarschuwingssysteem voor graanhaantje in de maak

UGent onderzoekers o.l.v. Geert Haesaert ontwikkelden een waarschuwingssysteem voor graanhaantjes.

Lees verder...

Drone hoeft niet peperduur te zijn om nuttig te wezen

Onderzoekers van de UGent o.l.v. prof. Kathy Steppe gebruikten een drone om de pioniersboerderij in Huldenberg in kaart te brengen.

Lees verder...

Bodemscans als vertrekpunt voor precisielandbouw

Onderzoekers aan de UGent o.l.v. prof. Marc Van Meirvenne deden bodemscans op drie percelen van de Bayer Forward Farm in Huldenberg.

Lees verder...

UGent-scripties in plantenonderzoek vallen in de prijzen bij Bayer

Twee uitmuntende masterscripties in het landbouwonderzoek aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent werden beloond door Bayer.

Lees verder...