‘Bayer ForwardFarming’: Bayer en Universiteit Gent bundelen krachten voor duurzame landbouw

(10-03-2016) De Universiteit Gent en Bayer stelden vandaag een gezamenlijk initiatief voor om praktijken van duurzame ontwikkeling in de landbouw te stimuleren: de leerstoel 'Bayer ForwardFarming'.

De Universiteit Gent en Bayer stelden vandaag een gezamenlijk initiatief voor om praktijken van duurzame ontwikkeling in de landbouw te stimuleren: de leerstoel 'Bayer ForwardFarming'. Deze bijzondere leerstoel wil wetenschappelijke inzichten aan praktijkkennis koppelen om onze Belgische landbouw te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst.

En die uitdagingen zijn er. Zo blijft de wereldbevolking groeien en de nood aan voedselvoorziening toenemen, terwijl de beschikbare oppervlakte landbouwgrond en de natuurlijke grondstoffen steeds beperkter worden. Bovendien spelen er tal van maatschappelijke verwachtingen en strikte milieueisen. Onze Belgische landbouw voelt ook de druk om aan deze eisen te voldoen. De oplossing schuilt in een geïntegreerd landbouwmodel dat economisch stabiel is, milieuvriendelijk én maatschappelijk verantwoord. En zo'n landbouwmodel vraagt uiteraard onderzoek en innovatie.

Titularis van de leerstoel is Marc Van Meirvenne, decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. De volgende twee jaar zal hij een onderzoeksteam aansturen dat op de Bayer Forward Farm in Huldenberg een aantal mogelijkheden van 'smart farming' toepast en vergelijkt met de gangbare praktijk. Gecombineerde resultaten van bodemscans en testen met plaatsspecifieke bemesting, gewasmonitoring en opbrengstbepaling moeten leiden tot nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Carsten Dauster, Hoofd Crop Science bij Bayer in de Benelux: "Dankzij deze unieke leerstoel kunnen we, op basis van het wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Gent, bijdragen tot een meer duurzame landbouw. Wij geloven dat de toekomst van de sector mee bepaald zal worden door kennis - inzichten en data die verzameld worden via hoogtechnologische tools als drones, satellieten en sensoren. Op basis hiervan zal de landbouwer sneller en beter beslissingen kunnen nemen en bestaande hulpmiddelen gerichter kunnen inzetten, in het belang van zijn bedrijf én het milieu."

Voor de Universiteit Gent opent deze leerstoel nieuwe mogelijkheden voor geïntegreerd onderzoek rond moderne landbouwmethodes. "Samen met Bayer proberen we via de leerstoel geavanceerde technologie te verenigen met concepten als duurzaamheid en de bescherming van het milieu," aldus prof. Marc Van Meirvenne, titularis van de leerstoel en decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. "We voeren ons onderzoek uit op een actieve boerderij, Hof ten Bosch te Huldenberg, wat zorgt voor een zeer concrete link met de werkelijkheid. We zien in deze samenwerking bovendien een mooie kans om onze activiteiten breder bekend te maken dan enkel in het academische milieu."

Ook het onderwijs aan de faculteit zal voordeel halen uit deze leerstoel: volgend academiejaar organiseert de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen immers een nieuw vak rond precisielandbouw. Daarbij zijn 10 professoren van de faculteit betrokken.

Doorgedreven dialoog
De leerstoel 'Bayer ForwardFarming' vormt ook een hefboom voor verdere kennisdeling tussen alle belangengroepen in de landbouw. De landbouwers en de overige belangengroepen uit de waardeketen krijgen toegang tot de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook kunnen ze rekenen op praktische kennis op operationeel vlak en de expertise van leiders in de sector.

Marc Sneyders, Hoofd Sustainable Operations, Crop Science-divisie bij Bayer in België: "Dankzij de leerstoel kunnen we de dialoog met de verschillende partners in de sector intensifiëren. Het verzamelen van wetenschappelijke kennis is wat ons betreft een logische uitbreiding van ons ForwardFarming-concept. Dat concept hebben we net in het leven geroepen om praktijkkennis over duurzame landbouwpraktijken te kunnen delen."

AANVULLENDE VERSLAGGEVING:

UGent magazine Durf denken

VILT

Photo gallery

Landbouwleven

AgriFoodMatch

Made in Vlaams Brabant

ExpressBusiness