Smart Farming

Kaliumbemesting op maat dankzij sensor?

Onderzoekers aan de Universiteit van Gent onderzochten in kader van de Bayer leerstoel ForwardFarming de mogelijkheden van een sensor bij gerichte kaliumbemesting.

Lees verder...

Gewassen beter opvolgen via nieuwe drone-technologie

Een team van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent deed enkele testvluchten met een drone op de Bayer Forward Farm in Huldenberg.

Lees verder...

Op zoek naar de meerwaarde van wilde bijen voor fruit

Onderzoekers onder leiding van professor Guy Smagghe onderzoeken samen met het Proefcentrum Fruitteelt de bijdrage van wilde bijen in fruitteelt.

Lees verder...

Waarschuwingssysteem voor graanhaantje in de maak

Een team onder leiding van professor Geert Haesaert ontwikkelt een waarschuwingssysteem dat telers advies geeft op basis van verschillende factoren.

Lees verder...

Drone hoeft niet peperduur te zijn om nuttig te wezen

Professor Kathy Steppe vande faculteit Bio-ingenieurswetenschappen legt uit hoe ver de technologie omtrent drones al staat in de praktijk.

Lees verder...

Bodemscans als vertrekpunt voor precisielandbouw

Een team onder leiding van professor Marc Van Meirvenne brengt drie percelen in kaart op de Bayer Forward Farm in Huldenberg.

Lees verder...

Optimaliseren van aardappelteelt via bodemscans

Een team van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent bracht een aardappelperceel in kaart op de Bayer Forward Farm in Huldenberg.

Lees verder...

Interpretatie van oogstkaarten vergt enig inzicht

Een team van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent bracht enkele percelen in kaart op de Bayer Forward Farm in Huldenberg.

Lees verder...

Hoe vermijden dat graanhaantje een graantje meepikt?

Een team van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent onderzocht de bestrijding van graan- en grashaantjes in wintertarwe op de Bayer Forward Farm in Huldenberg.

Lees verder...