Smart Farming

Optimaliseren van aardappelteelt via bodemscans

Een team van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent bracht een aardappelperceel in kaart op de Bayer Forward Farm in Huldenberg.

Lees verder...

Interpretatie van oogstkaarten vergt enig inzicht

Een team van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent bracht enkele percelen in kaart op de Bayer Forward Farm in Huldenberg.

Lees verder...

Hoe vermijden dat graanhaantje een graantje meepikt?

Een team van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent onderzocht de bestrijding van graan- en grashaantjes in wintertarwe op de Bayer Forward Farm in Huldenberg.

Lees verder...