Soorten financiering

(Click here for an English version of opportunities for research funding)

Volg tijdens de Coronapandemie steeds het reisadvies voor internationale verplaatsingen op deze pagina

Financiering aanvragen bij de faculteit

 1. Kies het type financiering dat u wilt aanvragen uit de onderstaande lijst.
  Niet zeker welke financiering het best past bij je activiteit? Gebruik de budget tool
 2. Lees zorgvuldig de vereisten, verzamel de benodigde documenten en verwittig het secretariaat van uw departement voordat u online uw aanvraag indient.
 3. Dien uw aanvraag in, u ontvangt een e-mail wanneer uw aanvraag werd geëvalueerd en of deze aan de eisen voldoet. Na deze eerste evaluatie wordt je aanvraag beoordeeld door de commissie voor wetenschappelijk onderzoek (CWO) en de faculteitsraad. (Kijk op de indienkalender om te zien wanneer je aanvraag in behandeling wordt genomen).

Terugbetaling

 1. Na goedkeuring van uw aanvraag door de faculteitsraad wordt u via mail op de hoogte gebracht.
  Binnen 3 maanden na deze kennisgeving of binnen 3 maanden na je reis of evenement moet je een bewijs van je aanwezigheid1 indienen in de database (behalve voor DA-startkredieten) en het E/.../01-kaselement2 van je betrokken promotor voor interne terugbetaling.
 2. Na goedkeuring van uw ingediende uitgaven wordt het aan u toegekende forfaitaire bedrag overgemaakt naar uw E/.../01-kas-element. De betrokken dienst moet ervoor zorgen dat alleen daadwerkelijk gemaakte kosten aan de aanvrager worden vergoed.
 • 1 Bewijs van aanwezigheid: Certificaat van aanwezigheid, gebruikt vliegticket, bevestigingsbrief,...
 • 2 Het E/.../01 budgetelement is de rekening van uw afdelingssecretariaat die werd gebruikt om uw uitgaven te betalen.

Soorten financiering

Mobility

Congressen

Ondersteuning aan onderzoekers voor actieve participatie aan congressen met internationale reputatie.

Masterproefreizen

Reis en verzekeringskosten voor studenten die hun masterproef doen in het buitenland op vorowaarde dat financiering bij andere kanalen niet mogelijk is.

ATP technical training

Financiële ondersteuning voor ATP voor aanwezigheid op conferenties en studieverblijven.

Sabbatical

Lange verblijven in het buitenland in het kader van een sabbatical van een ZAP-lid.

Verblijf van buitenlandse bezoekers

Ondersteuning van verblijven van buitenlandse onderzoekers aan de FBW.

 

Lange studieverblijven in het buitenland voor pre-en postdoctorale onderzoekrs en voor docenten tenure track

Ondersteuning van langdurige studieverblijven van junior onderzoekers in het buitenland.

Starterskrediet

Starterskrediet voor Doctor-assistenten 1e termijn

De commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO) voorziet een bench fee voor pas aangestelde postdoctorale onderzoekers die dergelijke werkingsmiddelen niet via andere kanalen kunnen bekomen.

Andere types

Publicaties (Page charges)

Publicaties van artikels in "top 10%" journals (ISI-list) kunnen volledig of gedeeltelijk gefinancierd worden door de CWO.

Ondersteuning bij de organisatie van symposia of studiereizen

De CWO ondersteunt de organisatie van symposia en studiereizen aan de FBW.

Faculteitsreglement Mobiliteit en Sabbatical Funding

 Contact

research.fbw@ugent.be