Vernieuwde Crelan Awards focussen nog meer op innovatie

(19-11-2015) Crelan heeft aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent voor de vijfde keer zijn Crelan Agri Innovation Awards uitgereikt.

Meer info:  info.crelanleerstoel@ugent.be

Crelan heeft deze week aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent voor de vijfde keer zijn Crelan Agri Innovation Awards uitgereikt. Vier masterstudenten gingen met een mooie geldprijs en eeuwige roem naar huis. Ook de BVLE-prijs voor beste doctoraatsstudie werd uitgereikt, een eer die te beurt viel aan Yann de Mey (voormalig UHasselt). Crelan maakte ten slotte bekend dat het de Crelan Leerstoel 'ter bevordering van de innovatie in duurzame landbouw' aan UGent verlengt. "Met deze initiatieven willen wij als maatschappelijk geëngageerde bank met roots in de land- en tuinbouw onze bijdrage leveren aan het onderzoek en de vooruitgang in die sector", stelt CEO Luc Versele.


Met zijn awards beloont Crelan al sinds 2007 afgestudeerde masters van wie de thesis "bijdraagt tot economisch haalbare innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouw". Vanaf dit jaar zal dit echter onder een andere naam en vaker gebeuren. De Crelan Awards worden de Crelan Agri Innovation Awards, om nog nadrukkelijker de klemtoon te leggen op innovatie en duurzaamheid. En in plaats van tweejaarlijks zullen ze jaarlijks uitgereikt worden, afwisselend in Vlaanderen en in Wallonië. 

De eerste uitreiking in dit nieuwe kleedje vond plaats op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van UGent. Vier afgestudeerde masters werden gelauwerd: twee uit de bio-ingenieurswetenschappen (studiejaren 2013-2014 en 2014-2015) en twee uit de biowetenschappen (studiejaren 2013-2014 en 2014-2015). Hun thesissen werden beoordeeld door een jury voorgezeten door accountmanager Land- en Tuinbouw Stef Mertens. Bij de awards hoort een geldprijs van 1.500 (biowetenschappen) en 2.000 euro (bio-ingenieurswetenschappen), toegekend aan de laureaten maar ook aan hun faculteit of vakgroep.

Biowetenschappen

De winnaar van de Award biowetenschappen voor het academiejaar 2013-2014 is Maarten De Bie, voor zijn onderzoek naar het potentieel van korteomloophout (KOH) en de praktische aanleg van een KOH-veld bij het onderzoeksinstituut ILVO. De Bie stelde vast in zijn literatuuronderzoek dat de teelt van KOH verschillende voordelen heeft: de houtsnippers vormen een alternatief voor fossiele brandstoffen en de teelt heeft een positief effect op de biodiversiteit van zowel fauna als flora en op de bodemstructuur. Bovendien kan de aanleg van een KOH-veld economisch interessant zijn, als de kostprijs van de grond niet mee in rekening wordt gebracht en de teelt dus plaatsvindt op een plek die ongeschikt is voor andere doeleinden.

De Bie dacht aan de combinatie met de uitloop van leghennen. Vlaanderen bevat ongeveer 345 hectare uitloop, die in de praktijk meestal is begroeid met gras. Nochtans kan de invulling als KOH-veld een aantal voordelen bieden. Kippen zijn immers bosvogels en prefereren een 'dak' boven hun hoofd. De Bie verwacht dus dat ze een voorkeur zullen hebben voor bomen ten opzichte van gras, en dat ze hierdoor verder van de stal vandaan zullen gaan en de uitloop beter zullen benutten als ze zich onder bomen kunnen verschuilen. Dit zou hun welzijn ten goede komen, de ziektedruk in de stal verlagen en een betere spreiding van puntbemesting rond de stal opleveren. De Bie bracht deze bevindingen uit zijn literatuurstudie ten slotte in de praktijk, door de aanleg van een proefveld in Merelbeke. "De jury prijst dit werk omdat het zoekt naar duurzame oplossingen gekoppeld aan een economisch haalbaar kostenplaatje", stelt Mertens.

De winnaar van de Award biowetenschappen voor het academiejaar 2014-2015 is Herlinde Vanheule. Zij onderzocht de aanwezigheid van fusarium op prei in Vlaanderen en schreef daarover een thesis aan UGent. Concreet ging Vanheule samen met het Proefstation voor de groententeelt in Sint-Katelijne Waver en het provinciaal onderzoekscentrum Inagro op zoek naar de schimmelsoort die voetrot in de preiteelt veroorzaakt. De ziekte komt steeds meer voor in Vlaanderen maar over de oorzaak ervan was nog maar weinig geweten. Uit het onderzoek van Vanheule blijkt nu dat die oorzaak moet gezocht worden bij twee species die behoren tot de groep fusarium (avenaceum en culmorum).

Volgens de jury heeft ze daarmee voor een belangrijke doorbraak gezorgd in het onderzoek naar voetrot. "Want een goed bestrijdingsprogramma kan pas tot stand komen als we weten over welke schimmel het gaat", stelt Mertens, "en in Europa werd fusarium nooit eerder met voetrot geassocieerd".

Bio-ingenieurswetenschappen

De winnaar van de award bio-ingenieurswetenschappen voor het academiejaar 2013-2014 is Willem Gruyters voor zijn onderzoek naar de optimale bewaring van appels in verschillende verpakkingen aan KU Leuven. Gruyters voerde koelexperimenten uit met verschillende luchtsnelheden en twee soorten kartonnen dozen met verschillende ventilatiekenmerken (Mk4 en Mk9). De koelsnelheid, de uniformiteit van de temperatuurverdeling, het energieverbruik, de verwerkingscapaciteit en de productkwaliteit werden daarbij vergeleken.

Gruyters besloot dat een hogere luchtsnelheid leidt tot betere koeling, maar ten koste van een hoger energiegebruik. Verder bleek dat het materiaal waaruit de dozen bestaat, invloed heeft op de luchtverdeling en warmteoverdracht in het koelproces. De kartonnen dozen van model Mk4 presteerden op dit vlak het best. "De jury looft het praktijkgerichte karakter van deze masterproef en de manier waarop het inspeelt op verduurzaming en innovatie in de fruitsector", verklaart Mertens.

De winnaar van de award bio-ingenieurswetenschappen voor het academiejaar 2014-2015 ten slotte is Tom George. Hij schreef zijn masterproef over de mogelijkheden van onderzaai van rietzwenkgras in snijmaïs aan UGent. Het zaaien van een groenbedekker in de maïsteelt is actueel omwille van de vergroeningsmaatregelen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Bovendien kan het verschillende bodemproblemen in de maïsteelt voorkomen, zoals erosie, stikstofverlies en een gebrek aan organisch materiaal na de oogst.

George onderzocht de mogelijkheid om een groenbedekker 'in onderzaai' (en dus tegelijkertijd met de maïsteelt) toe te passen, als alternatief voor het inzaaien van een groenbedekker na de oogst. Dit heeft een aantal voordelen: er is geen bodembewerking nodig na de oogst, de stikstofopname start vroeger en de bodembedekker hecht zich beter, waardoor de bodem ook na de maïsoogst continu bedekt blijft. De beste resultaten werden bekomen met grassen, specifiek met rietzwenkgras. Dat gras groeit traag waardoor het samen met maïs gezaaid kan worden, en is deels herbicidetolerant waardoor het de gewasbescherming van het maïsveld verdraagt. Om dit laatste in de praktijk te testen, legde George een veldproef aan in Melle en drie potproeven. "De resultaten waren veelbelovend, wat de sector kan helpen in het voldoen aan de vergroeningsvoorwaarden", stelt Mertens.

BVLE-prijs

Behalve de vier Crelan Agri Innovation Awards werd op hetzelfde event nog de BVLE-prijs (of BAAE Award) voor 'beste doctoraatsonderzoek in landbouweconomie in 2015' uitgereikt. Yann De Mey kreeg die titel mee naar huis, samen met 2.500 euro. Zijn onderzoek handelt over de balans tussen financieel en bedrijfseconomisch risico op landbouwbedrijven. Meer over dat onderzoek lees je hier. De Mey deed zijn doctoraatsonderzoek aan de UHasselt maar is intussen actief als assistent-professor aan Wageningen UR. 

Ten slotte werd nog aangekondigd dat Crelan ook volgend jaar zal investeren in zijn Leerstoel aan UGent. Die werd dit jaar opgericht onder de naam 'Crelan Leerstoel ter bevordering van de innovatie in de duurzame landbouw'. Volgens Versele werd in het kader van de Leerstoel al een communicatieplatform opgezet om onderzoekresultaten beter bekend te maken, een valorisatiesteunpunt ingericht en het potentieel van spin-offs bestudeerd. "Op die manier hopen wij nog meer onderzoek naar innovatie in de duurzame landbouw te kunnen stimuleren", besluit hij.

Bron: VILT