UGent onderzoekster behaalt innovatiemandaat in samenwerking met industriereus

(07-10-2020) UGent Onderzoekster behaalt innovatiemandaat bij Syngenta.

Onderzoekster Mariya Tsankova Tsaneva van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent, start dit jaar haar postdoctoraat via een VLAIO innovatiemandaat bij Syngenta, wereldwijde speler in agrochemicaliën. Wat houdt zo een mandaat in en wat zijn de voordelen t.o.v. een traditioneel postdoctoraat?

 

Onderzoek en industrie hand in hand

 

Je ben afgestudeerd als doctoraatstudent maar weet nog niet hoe je verder wil met je carrière. Ga je verder in de academische of in de bedrijfswereld? Het is geen gemakkelijke keuze maar gelukkig bestaan er opportuniteiten die het beste van beide werelden combineren. Eén van deze is een  innovatiemandaat van VLAIO, het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen.

Zo een innovatiemandaat is specifiek bestemd om postdoctorale onderzoekers een project te laten uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, hetzij met een bestaand bedrijf, hetzij met het oog op de oprichting van een nieuw bedrijf. Zo kan je als onderzoeker van het bedrijfsleven proeven en meteen ook ervaring opdoen.

In juli keurde VLAIO 10 innovatiemandaten goed voor een totaal steunbedrag van 1,7 miljoen euro.  UGent onderzoekster Mariya Tsankova Tsaneva van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen ontving er één van. Hierdoor start ze een samenwerking op  met Syngenta met als doel het ontwikkelen van betere gewasbeschermingsmiddelen.

De brug van fundamenteel onderzoek naar de industrie

 

‘Voor ik op het innovatiemandaat stuitte had ik al enkele sollicitaties gedaan in de privésector maar daar werd vaak gevraagd naar ervaring in een industriële setting. Als pas afgestudeerd doctoraatsstudent beschikte ik hier nog niet over,’ vertelt Mariya. ‘Toen ik het project op sociale media zag, sprak de opportuniteit me meteen aan.’ Na selectie door Syngenta en prof. Smagghe's onderzoeksgroep als kandidaat voor het project, kreeg Mariya de kans om een stage te lopen bij Syngenta en meerdere trainingen te volgen bij haar industriële en academische promotoren. Ook heeft ze een trainingssessie bij Techtransfer bijgewoond om haar zo goed mogelijk voor te bereiden op het behalen van het mandaat. Mariya: ‘ik raad het de toekomstige kandidaten ten zeerste aan om dit te doen omdat het goed laat zien waar de kandidaat de focus moet leggen en wat men kan verwachten.

Tijdens het project zal het fundamenteel onderzoek verlopen aan de UGent onder supervisie van prof. Guy Smagghe en dr. Olivier Christiaens van de vakgroep plant en gewas. Het voordeel van de samenwerking met Syngenta is de nauwe samenwerking tussen universiteit en de praktijk. Er ontstaat een constante wisselwerking waarbij de industrie toegang krijgt tot fundamenteel onderzoek en de universiteit de waarde ervan meteen in de praktijk kan aftoetsen. Het mandaat verloopt hierdoor in 2 fases. In de eerste fase, de onderzoeksfase wordt door het mandaat 100% subsidie betaald aan de kennisinstelling. In de vervolgfase wordt basissteun betaald aan het bedrijf dat instaat voor de volledige vergoeding van de personeelskosten van de mandataris. Er ontstaat dus een win-win voor zowel bedrijf als onderzoeker.

innovatieve gewasbescherming tegen insectenplagen

 

In het project zal onderzoek worden gedaan naar RNA interferentie (RNAi) producten. Deze producten hebben de eigenschap dat ze RNA moleculen gebruiken om de productie van specifieke eiwitten te voorkomen die belangrijk zijn voor het ongedierte. Dit zonder invloed te hebben op zoogdieren en met minimaal effect op andere insecten. ‘Door te werken op genetisch niveau kan je heel selectief ongedierte neutraliseren die anders de gewassen zouden beschadigen.’ Vertelt Mariya. ‘RNA degradeert ook snel waardoor ze na gebruik amper sporen nalaten in vergelijking met conventionele pesticiden. Momenteel hebben veel plaaginsecten een resistentie opgebouwd tegen chemische bestrijdingsmiddelen. RNAi maakt gebruik van een nieuw werkingsmechanisme dat volledig verschilt van het werkingsmechanisme van klassieke pesticiden.’ 

Supervisors prof. Guy Smagghe en Dr. Olivier Christiaens hebben veel ervaring met RNAi, zo verwezenlijkten ze al een aantal doorbraken in de verbetering van deze technologie. Dit trok de aandacht van Syngenta die dit onderzoek wenst te implementeren in de praktijk.

‘Het ideale einde van het 2 jaar durende innovatiemandaat zou een proof of concept zijn voor een potentieel biocontroleproduct tegen insectenplagen die op dit moment minder gevoelig zijn voor RNAi-technologie. Als we deze proof of concept kunnen bereiken, kunnen de volgende fasen voor aanvullende tests door Syngenta worden uitgevoerd. Eventueel kan er zelfs meteen een product geregistreerd worden door Syngenta ’

Bedrijf, innovatiecentrum, spin-off, innovatiemandaat: het gehele plaatje

 

De valorisatie van dit project omvat niet alleen de creatie van een product, maar ook een veel bredere impact in de vorm van investeringen, het aannemen van personeel en het helpen van jonge onderzoekers om extra expertise te verwerven.

Syngenta heeft ook een innovatiecentrum in Gent, het voormalige UGent spin-off bedrijf DevGen. Gezien het grote potentieel van de RNAi-technologie voor duurzamere landbouw, heeft Syngenta in 2012 DevGen overgenomen, waardoor de expertise en het onderzoek op dit gebied in Gent behouden blijft.

‘Het onderzoek dat ik zal doen via het mandaat zal me toelaten zowel mijn ervaring in de technieken die ik al kende als nieuwe methoden in het bedrijfsleven te ontwikkelen. Na deze ervaring zal ik zeker een betere beslissing kunnen maken over mijn toekomstige carrière.’ besluit Mariya.

Originele verslaggeving

UGent Crelanleerstoel