Bacheloropleidingen

Bio-ingenieur

Bio-ingenieursopleidingen vormen concept-ingenieurs die vanuit bestaande kennis nieuwe concepten ontwikkelen. Deze opleidingen worden in het Nederlands gedoceerd.

Campus Coupure, Gent

Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen:

Download de brochure Bio-ingenieur

 

Industrieel ingenieur

Industrieel ingenieursopleidingen vormen applicatie-ingenieurs die ontwikkelde concepten vertalen naar de werkvloer en ze erop toepassen. Deze opleidingen worden in het Nederlands gedoceerd.

 

Campus Kortrijk

Download de brochure Bio-industriële wetenschappen

 

Campus Schoonmeersen, Gent

Download de brochure Biowetenschappen

Bachelor of Science

Global Campus, Zuid-Korea

Deze opleidingen zijn Engelstalig en worden gedoceerd aan de Global Campus van de Universiteit Gent in Incheon, Zuid-Korea.