Masteropleidingen

Bio-ingenieur

Deze opleidingen leiden tot de titel Bio-ingenieur en volg je aan de Campus Coupure.

Industrieel ingenieur

Deze opleidingen leiden tot de titel Industrieel ingenieur en volg je aan de Campus Schoonmeersen of aan de Campus Kortrijk.

Campus Schoonmeersen, Gent

Campus Kortrijk

Master of Science in de Industriële wetenschappen:

Engelstalige masteropleidingen

Campus Coupure, Gent

Deze opleidingen leiden niet tot een ingenieurstitel. Er zijn twee soorten opleidingen:

1. Opleidingen met een focus op ontwikkelingssamenwerking, zodat studenten na hun studie problemen van ontwikkelingslanden mee kunnen oplossen. Gedeeltelijk gefinancierd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

2. Innovatieve masteropleidingen rond specifieke actuele thema's ter bevordering van een Europese kenniseconomie. Gedeeltelijk gefinancierd door Europese programma's.