Facultaire Onderwijsdag "Activeren kan je leren"

Op 9/9/2019 werd de facultaire onderwijsdag gehouden.

Facultaire Onderwijsdag "Activeren kan je leren" foto1  


Hieronder vind je het programma en de bijhorende presentaties terug van een boeiende en activerende namiddag @FBW:

 

 

Keynote

Kunt u nog eens van het begin beginnen, professor?

De Redenaar

Waarom geven we les? Waarom laten we de student niet gewoon alles zelf nalezen? Lessen zijn er om de moeilijkste theorieën te verduidelijken, de meest prangende vragen op te lossen, de gruwelijkste twijfel uit te roeien. Een lesgever spreekt en hoe die dat doet doet ertoe. Hoe houd je een les boeiend? Hoe zorg je ervoor dat de student met meer uit je les vertrekt dan toekwam? Hoe begeester je een auditorium, niet alleen als docent, maar ook als een redenaar?

De Redenaar - flyer

Facultaire Onderwijsdag "Activeren kan je leren" foto2 

 

Parallelsessies 1

1.      Redesign in overleg (een must voor alle OC-voorzitters)

Evelyne de Caluwé, FBW-ACTIVO-antenne en Jasper De Cnuydt, ACTIVO

Op de onderwijsdag van 2018 stond de start van het ACTIVO-project op het programma. Ondertussen, één jaar later, zijn heel wat initiatieven opgezet in het kader van dit project i.s.m. acht pilootopleidingen. In deze sessie kreeg je een blik op hoe het project reeds te werk is gegaan binnen de pilootopleiding ‘Circulaire Bioprocestechnologie’. Er werd ingezoomd op de reeds ontwikkelde tools, op de werking van de facultaire antenne(s) en op enkele ervaringen uit de samenwerking met de pilootopleiding(en).

Redesign in overleg (RIO)

Facultaire Onderwijsdag "Activeren kan je leren" foto8

 

2.     Good practices ‘activerend onderwijs@FBW’

Chantal Hongenaert, beleidsmedewerker onderwijskwaliteitszorg en -innovatie

Activerend onderwijs? Hoe begin je er aan en hoe krijg je studenten zo ver dat ze actief deelnemen? Welke aanpak werkt voor mij en mijn vak? Niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Prof. John Van Camp, onderwijsbegeleider Gauthier Van Halewijn en prof. Diederik Rousseau inspirereerden met hun activerende onderwijsaanpak en deelden in deze sessie hun concrete ervaringen, gaande van voorbereidende opdrachten voor hoorcolleges, over activerende practica tot een volledig uitgewerkt programma van activerende onderwijsvormen en leeractiviteiten.

Good practices sessie 1 - Gauthier Vanhaelewyn

Good practices sessie 3 - Diederik Rousseau

Facultaire Onderwijsdag "Activeren kan je leren" foto6  Facultaire Onderwijsdag "Activeren kan je leren" foto7

 

 

Parallelsessies 2

1.      Activerend leren: kleine interventies, maximale uitkomst

Evelyne de Caluwé, FBW-ACTIVO-antenne in samenwerking met collega facultaire antennes

“Activerend leren” is een populaire term, maar wat betekent dit nu concreet voor een lespraktijk? Doorheen deze interactieve workshop maakte je kennis met een aantal kleinere activerende werk- en evaluatievormen en werd er in teams concreet aan de slag gegaan. Door een rijke discussie en uitwisseling met collega-lesgevers over de faculteiten heen, werden er samen nieuwe inzichten gecreëerd die onmiddellijk inzetbaar zijn in de eigen lespraktijk.

Activerend leren: kleine interventies, maximale uitkomst

In de 'brochure Quick Win workshop' vind je de oplijsting van een aantal activerende werk- en evaluatievormen die een kleine inspanning vragen, maar een maximale uitkomst teweegbrengen.

De deelnemers aan deze sessie vinden alvast deze 5 aanpakken het meest belovend:

  • Muddiest point
  • 3 kernwoorden
  • Think-pair-share
  • Kennisclip
  • Exit ticket

Facultaire Onderwijsdag "Activeren kan je leren" foto9  Facultaire Onderwijsdag "Activeren kan je leren" foto10

 

2.     Infosessie voor beginnende lesgevers

Chantal Hongenaert, beleidsmedewerker onderwijskwaliteitszorg en -innovatie

Inhoud van de infosessie:

  • Een helder overzicht van de concrete taken die je als lesgever dient te vervullen doorheen het academiejaar (studiefiches actualiseren, werkvormen begroten, competentiematrix opstellen, toetsprincipes toepassen voor evaluaties, optreden als promotor of jurylid in bachelor- en masterproef, enz. … );
  • De onderwijssystemen en –processen aan onze faculteit en de rol die je er als lesgever moet/kan in spelen.

Infosessie voor nieuwe lesgevers