Bio-ingenieurswetenschappen: praktische info voor 2019-2020

Examenresultaten en feedback

Op donderdag 12 september 2019 om 17u komen je punten online op oasis.ugent.be

Ja. Iedereen heeft recht op feedback.

Je lesgevers kondigen de mogelijke data voor feedback aan op Minerva of Ufora.

De officiële feedbackperiode duurt tot en met zaterdag 21 september 2019.

Tijdens het feedbackgesprek heb je het recht om je examenexemplaar in te kijken. Aan alle niet‐geslaagden wordt ten stelligste aangeraden om hun examen(s) in te kijken! Zo krijg je meteen een eerste zicht op wat goed en wat minder goed ging.

 

Veranderen van opleiding

Stop je met de opleiding tot bio-ingenieur? Verander je naar een bacheloropleiding tot industrieel ingenieur? Zit je nog met vragen over de opleiding en eventuele vrijstellingen?

Neem dan rechtstreeks contact op met de trajectbegeleiders van die opleiding:

Bachelor in de biowetenschappen (Gent, Campus Schoonmeersen):

Bachelor in de bio-industriële wetenschappen (Campus Kortrijk)

 

 • Vrijdag 20 september van 9.30 tot 10.30 uur op Campus Schoonmeersen, gebouw C, lokaal C3.006.
 • Nadien kan je aansluiten bij de introductiedag die start om 11 uur.

 

Heroriënteren naar een opleiding aan een andere faculteit? Vragen over die opleiding en eventuele vrijstellingen?

De trajectbegeleiders van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kunnen immers niet beslissen over vrijstellingen die je kan krijgen aan een andere faculteit. 

 

 

Herinschrijven

 • Vanaf 13 september tot en met 30 september kan je je herinschrijven: 
  • Ga naar oasis.ugent.be > Algemeen > Inschrijven > Klik op de knop 'Inschrijven' onder de opleiding waarvoor je opnieuw wil inschrijven. Volg de verdere instructies.
 • Vanaf 1 oktober: laattijdige inschrijving mits toestemming van de faculteit!

 

Dit is afhankelijk van de samenstelling van het curriculum:

 • Curriculum met vakken uit 1ba en/of 2ba: inschrijven in “Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen”
 • Curriculum met vakken uit 3ba: inschrijven in "Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting xxxxx"
 • Curriculum met vakken uit bachelor én master: eerst herinschrijven voor "Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting xxxxx", dan via de knop “inschrijving voor de vervolgopleiding” inschrijven voor de gekozen masteropleiding

 

Programmawijziging Bachelor bio-ingenieurswetenschappen

 

 

Inhoud:

 1. Uitleg over de hervorming
 2. Overgangsmaatregelen voor studenten die in 18-19 nog geen derde bachelorvakken hebben opgenomen, met in dat luik verschillende trajecten (scenario’s ) waarin je terecht kan komen
 3. Overgangsmaatregelen voor studenten die in 18-19 wel al derde bachelorvakken hebben opgenomen, met als topics
  • "inschrijving in de nieuwe afstudeerrichting bos- en natuur & land- en waterbeheer"
  • "minimale omvang van de bacheloropleiding gekoppeld aan de opname van Datawetenschap"
  • "hernemen/1ste maal opnemen van algemene vakken", "hernemen/1ste maal opnemen van afstudeerrichtingsvakken".

Dit is een overgangsmaatregel:

Gevolgen voor je inschrijving

Studenten die in 2018-2019 in de oude afstudeerrichting Land- en bosbeheer waren ingeschreven en die de bacheloropleiding nog niet hebben afgewerkt, moeten in 2019-2020 in de nieuwe afstudeerrichting inschrijven die overeenkomt met de optie die ze gekozen hadden binnen de oude afstudeerrichting.

Gevolgen voor je curriculum

Vakken behaald in de oude afstudeerrichting worden automatisch overgezet naar de nieuwe afstudeerrichting.

Per student zal dan bekeken worden welke vakken nog ontbreken om de opleiding te kunnen afwerken. Het kan dus gaan over het hernemen via zelfstudie van "oude" vakken (mits akkoord van lesgever), het aansluiten bij een nieuw vak of een combinatie ervan.

 • Als gevolg van de programmawijziging volg je in 2019-2020 niet het standaard 2de jaar bachelor maar een overgangsjaar. Bij inschrijving voor 2019-2020 wordt dit overgangsjaar echter niet automatisch geïnitialiseerd in OASIS.
 • Je kan het curriculum ook zelf niet volledig opbouwen in OASIS. De studentenadministratie (FSA) volgt de inschrijvingen op en zal het curriculum correct opbouwen in OASIS.
 • Nadat het curriculum is opgebouwd door de FSA, krijgt het de status goedgekeurd en word je hiervan verwittigd via de UGent-mail. Heb je de goedkeuringsmail ontvangen en ben je niet van plan om in 2019-2020 het volledige 2de jaar te volgen, contacteer dan de trajectbegeleider () om het curriculum te bespreken
 • Als gevolg van de programmawijziging volg je in 2019-2020 niet het standaard 3de jaar bachelor maar een overgangsjaar. Bij inschrijving voor 2019-2020 wordt dit overgangsjaar echter niet automatisch geïnitialiseerd in OASIS.
 • Je kan het curriculum ook zelf niet volledig opbouwen in OASIS. De studentenadministratie (FSA) volgt de inschrijvingen op en zal het curriculum correct opbouwen in OASIS.
 • Nadat het curriculum is opgebouwd door de FSA, krijgt het de status goedgekeurd en word je hiervan verwittigd via de UGent-mail. Heb je de goedkeuringsmail ontvangen en ben je niet van plan om in 2019-2020 het volledige 3de jaar te volgen, contacteer dan de trajectbegeleider () om het curriculum te bespreken.

 

Geïndividualiseerde trajecten

Niet iedereen kan een geïndividualiseerd traject volgen. Je moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De bacheloropleiding is zodanig opgebouwd dat vakken op een zo logisch mogelijke manier op elkaar volgen. Om een vak goed te kunnen volgen en de slaagkans te vergroten, hou je bij het samenstellen van een curriculum best ook rekening met deze opbouw. 

 • Iedereen schrijft in in de nieuwe bacheloropleiding
 • Behaalde vakken: ECTS-scores blijven behouden
 • Bepaalde nieuwe vakken kunnen wegvallen indien geslaagd voor een "oud" vak. Bijvoorbeeld: geslaagd voor aardwetenschappen (7ECTS) = niet volgen van aardwetenschappen (5 ECTS) en omgevingswetenschappen (4 ECTS).
 • Bepaalde oude vakken worden tijdelijk aangeboden.
 • Indien niet geslaagd voor bepaald oud vak:
  • Opnemen van het nieuwe equivalente vak
  • Uitzondering in bepaalde situaties voor Plantkunde 1, Dierkunde 1, Aardwetenschappen, Fysica 4: mogelijkheid om oud vak af te werken via zelfstudie (al dan niet in combinatie met een verplicht opgelegd vak)
Bekijk wat voor jou van toepassing is in het document Programmahervorming en overgangsmaatregelen.
Vragen? Contacteer de trajectbegeleider,
Afhankelijk van type traject is het toegelaten om een oud vak via zelfstudie af te werken (zie document Programmahervorming en overgangsmaatregelen).
De oude cursuscode van het vak komt in het curriculum. Dit kan je zelf niet doen in OASIS.
Kom je in aanmerking om oude vakken via zelfstudie af te werken, contacteer de trajectbegeleider Isabelle Vantornhout (via of maak een afspraak).
  • Bekijk de tabel met alle uurroosters van alle bachelorjaren naast elkaar
   • Per richting zijn er 2 tabbladen: 1 per semester. 
   • Details over groepsindeling en leslocaties? Bekijk de uurroosters in de studiegids (rechtsboven de geselecteerde opleiding).

 

 

Trajectbegeleiding Bio-ingenieurswetenschappen

  • Maak een afspraak met de trajectbegeleider, Isabelle Vantornhout
  • Gelieve niet te mailen of te bellen voor een afspraak. Om de gesprekken met de studenten niet te storen, wordt de telefoon niet beantwoord.
  • Korte vragen kan je stellen via . Let wel, verwacht niet onmiddellijk een antwoord, mails kunnen pas na de kantooruren beantwoord worden.
   • Gelieve dezelfde mail geen tweede maal te versturen.
   • Het heeft geen zin om dezelfde mail ook naar andere personen binnen de faculteit te sturen. De collega’s sturen die op hun beurt toch door naar de juiste trajectbegeleider binnen de faculteit.