Floribert Jurionfonds

Studenten Bio-ingenieurswetenschappen en Diergeneeskunde kunnen een aanvraag indienen voor terugbetaling van de reiskosten in het kader van een stage of masterproef in een ontwikkelingsland via het Floribert Jurion Fonds.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de Koninklijke Academie voor Overzeese wetenschappen.