Masterproef volledig in het buitenland afleggen

Tijdslijn

Een beknopt stappenplan is weergegeven in de figuur. Daaronder staat meer uitleg over elke stap. Download de tijdslijn.

 Tijdslijn uitwisseling masterproef volledig

1. Interesse

Infosessie

(Her)bekijk de presentaties van de infosessie

Voorwaarden

 • Je mag je masterproef pas in je curriculum opnemen in het academiejaar waarin je kan afstuderen.

2. Bestemming

BELANGRIJK! Je masterproef volledig in het buitenland afleggen kan enkel in een instelling waarmee de faculteit een akkoord heeft. Dit kan je controleren via deze webpagina.
 • Zoek op de lijst een masterproefonderwerp bij 'Aanbod buitenlandse mobiliteit'.
  • 'Extern aanbod': onderwerpen aangeboden door een partnerinstelling waarvoor je zelf nog een FBW-promotor moet zoeken.
 • Je lesgevers kunnen je misschien in contact brengen met hun collega's van buitenlandse instellingen.
 • Je kan ook zelf een voorstel indienen. In dit geval moet je zelf een promotor zoeken.

3. Financiering

Afhankelijk van je bestemming zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Meer info vind je via deze links:

Ghent University Global Campus (Incheon, Korea)

 • Als je naar Ghent University Global Campus (GUGC) op uitwisseling gaat, kan je een aanvraag indienen voor een beurs via de bilaterale raamakkoorden buiten Europa (zie hierboven). 
 • Tijdens je verblijf krijg je ook gratis huisvesting
 • Masterproefonderwerpen van GUGC kan je op deze pagina vinden onder 'Aanbod buitenlandse mobiliteit'. 

4. Uitwisselingsaanvraag

Ga naar oasis.ugent.be. Ga in het linkermenu naar het academiejaar van je uitwisseling en selecteer 'Uitwisseling'.

In de Oasis handleiding vind je algemene instructies voor het invullen van je uitwisselingsaanvraag. Enkele belangrijke richtlijnen:

 • Mobiliteitsdoel: selecteer 'Cursussen'
 • Financieringskanaal: afhankelijk van het feit of en welke beurs je aanvraagt vul je het volgende in:
  • Erasmus+ studies > Erasmus+ studies
  • Erasmus Belgica > Erasmus Belgica
  • Bilaterale raamakkoorden buiten Europa > Facultaire beurzen bilaterale akkoorden
  • VLIR-UOS > Facultaire beurzen bilaterale akkoorden
  • Floriber Jurionsbeurs > Andere
  • CWO > Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
  • Provincie West-Vlaanderen > Andere
  • Als je geen beurs wil aanvragen > 'Eigen middelen'
 • Bekijk ook de presentatie met praktische info.
Deadline ingeven in Oasis: 31 januari (enkel indien je een beurs wil aanvragen via UGent: Erasmus+ studies, Erasmus Belgica, bilaterale raamakkoorden)

De deadlines voor een beursaanvraag bij de facultaire commissie wetenschappelijk onderzoek vind je hier.

Elke student die naar het buitenland gaat moet zo snel mogelijk een uitwisselingsaanvraag registreren, ook als je geen beurs wil aanvragen!
Dit moet ten laatste 4 weken voor vertrek in Oasis worden ingegeven, conform artikel 46 §4 in het Onderwijs- en examenreglement.

5. Curriculum in uitwisseling

 • Geef in je curriculum in uitwisseling (ciu) het vak in dat je aan de gastinstelling zal volgen. Algemene instructies voor het invullen van je ciu staan in de Oasis handleiding.
 • Indien het aantal studiepunten van het vak masterproef aan de gastinstelling minder dan 30 is, kan je eventueel nog andere vakken aan de gastinstelling opnemen, zodat je 30 studiepunten behaalt in 1 semester.
 • Substitutie: Duid aan dat het vak 'Masterproef' uit je UGent-opleiding volledig in het buitenland wordt gerealiseerd.

6. Master dissertation contract

Als je voor je masterproef samenwerkt met een andere instelling, moet er een Master dissertation contract worden afgesloten.

 1. Druk dit document af via de website van TechTransfer.
 2. Vul alle gevraagde gegevens in.
 3. Onderteken dit document zelf.
 4. Geef het af bij de Facultaire Studentenadministratie om een handtekening van de onderwijsdirecteur te krijgen.
 5. Stuur het door naar de gastinstelling om ook van hen een handtekening te krijgen.
 6. Laad het op in Oasis bij je uitwisselingsaanvraag, als type 'Contract'.

7. Learning Agreement

Nadat je een mail hebt ontvangen dat je positief advies hebt gekregen op je curriculum in uitwisseling, verschijnt er automatisch een handtekening en stempel van UGent op je learning agreement. Je wacht dus best op deze mail voor je de volgende stappen onderneemt.

 1. Druk dit document af via Oasis en onderteken het zelf.
 2. Stuur een ingescande versie door naar de gastinstelling om ook van hen een handtekening te verkrijgen
 3. Laad het opnieuw op in Oasis wanneer je learning agreement door de 3 partijen (UGent, student, gastinstelling) ondertekend is, als type 'Learning agreement'.
 • Graag opladen in Oasis voor 1 juli indien mogelijk
Start deze procedure zeker op tijd, zodat het document volledig ondertekend is vóór je naar het buitenland vertrekt!

8. Beursaanvraag (enkel buiten EU)

Studenten die binnen Europa op uitwisseling gaan en financiering via Erasmus+ ontvangen, moeten geen aparte aanvraag voor een beurs indienen.

Voor bestemmingen buiten EU: volg de richtlijnen die op de webpagina van de afdeling internationalisering worden vermeld om je portfolio op te stellen.

Deadline = 04/03/2021

9. Confirmation of study period

 • Druk het document 'Confirmation of study period' af via Oasis.
 • Laat het luik arrival zo snel mogelijk ondertekenen eens je ter plekke bent aangekomen en laad het op in Oasis als type 'Verblijfsperiode-aankomst'.
 • Laat het luik departure ondertekenen voor je naar huis terugkeert en laad in Oasis op, als type 'Verblijfsperiode-vertrek'.

10. Evaluatie

De evaluatie van je masterproef vindt volledig aan de UGent plaats. Hoe deze evaluatie verloopt vind je terug op de masterproefevaluatiepagina.

FAQ

Ben ik door UGent verzekerd tijdens mijn verblijf in het buitenland?

 • Voor je ziekteverzekering moet je bij je eigen ziekenfonds langsgaan om te informeren wat de voorwaarden zijn voor terugbetaling van kosten in het buitenland. Zorg dat je zeker een Europese Ziekteverzekeringskaart hebt, herkenbaar aan de blauwe kleur.
 • Voor de ongevallenverzekering gelden dezelfde voorwaarden als wanneer je aan de UGent les volgt.
 • Voor studenten die naar het buitenland gaan is er ook reisbijstand voorzien door UGent.
 • Denk zeker ook eens na over extra verzekeringen.
 • Deze verzekeringen zijn enkel van toepassing indien je uitwisselingsaanvraag voor je vertrek in orde werd gebracht.

Vragen?

Neem gerust contact op via .