Stage

Studenten kunnen tijdens hun studies een stage uitvoeren bij een bedrijf, een studiebureau of een andere werkorganisatie. Deze stage kan deel uitmaken van het curriculum maar ook extra-curriculair uitgevoerd worden.

Raadpleeg de algemene pagina Stage als je op zoek bent naar stageplaatsen in binnen- en buitenland. Zoals je weet kunnen studenten ook zelf een stageplaats voorstellen. Hieronder gaan we alleen dieper in op mogelijke stageplaatsen in het buitenland en (indien van toepassing) de bijhorende financiële vergoeding.

Bij een curriculaire stage die in het buitenland doorgaat dien je - naast de gewone aanvraagprocedure voor stage - ook een aanvraag in Oasis te doen. Bij vragen hierover neem je contact op met

Erasmus Student Placement

Erasmus Student Placement biedt studenten beurzen aan in het kader van stages van minimum 2 maanden bij ondernemingen, opleidingscentra, onderzoekscentra en organisaties in een ander deelnemend Europees land.

VLIR-UOS

VLIR-UOS biedt studenten reisbeurzen aan in het kader van stages in een ontwikkelingsland (financiële vergoeding van maximum 1000 euro).

IAESTE

De International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) is een internationale vereniging die studenten van onze faculteit en de ingenieurswetenschappen de kans geeft om een stage in het buitenland uit te voeren.

Als je op een buitenlandse stage wilt vertrekken met IAESTE, raadpleeg dan zeker:

IAAS

De International Association of students in Agricultural and related sciences (IAAS) is een internationale vereniging van studenten in de Bio-ingenieurswetenschappen of aanverwante studies. IAAS wil naast de bevordering van uitwisseling van kennis, informatie en ideeën tussen studenten ook de mogelijkheid bieden om te ervaren hoe landbouwinstituten en -bedrijven in een ander land functioneren. 

AIESEC

AIESEC is een wereldwijde organisatie met een afdeling in Gent die de mogelijkheid biedt een internationale stage te volgen in de volgende domeinen: management, technologie, onderwijs en ontwikkeling. 

Multilaterale organisaties: Flanders Trainee Programme

De meeste internationale organisaties bieden de mogelijkheid om een aantal maanden stage te lopen. Veelal zijn deze stages onbetaald. Dit gegeven, gecombineerd met de vaak hoge kosten van levensonderhoud in de steden waar deze organisaties gevestigd zijn, vormt een ernstige financiële drempel om internationale ervaring bij multilaterale organisaties te verwerven.

Aangezien dergelijke stages vaak het begin zijn van een latere carrière in internationale instellingen, wil de Vlaamse overheid extra kansen bieden aan Vlaamse studenten of mensen die aan het begin van hun loopbaan staan.

Meer details vind je op Stagefinanciering door het Departement internationaal Vlaanderen

Interexchange Training USA

Deze organisatie biedt hulp aan bij het vinden van stageplaatsen en ondersteuning voor studenten en afgestudeerden die een stage in de VS willen doen. Meer info

Internship program for overseas students organized by the China Scholarship Council (CSC)

INTERNSHIP CONDITIONS :

  • Preferred Period : 4-6 months
  • Basic Language Training : 80H (4H / week for a 6 months internship)
  • Standard Company Support : 250 Euros/ month + Shared Apartment + Working meal (The stipend may be higher according to the intern's performance)
  • Additional Scholarship under conditions

Meer info