Aanvraag indienen

 • Aanvraagprocedure

 

De student:

 • doet de online Oasisaanvraag voor uitwisseling (deadline = 20 februari 2018)
 • dient een programmavoorstel in bij de opleidingsverantwoordelijke

 1. studenten bio-ingenieur (Campus Coupure): deadline = 29 januari 2018
 2. studenten biowetenschappen (Campus Schoonmeersen): deadline = 1 mei 2018

 

De student laat het document programmavoorstel handtekenen door de opleidingsverantwoordelijke  of voegt e-mail met goedkeuring toe.

De student laadt het programmavoorstel (incl. goedkeuring opleidingsverantwoordelijke) op bij de documenten in Oasis en vult het Learning Agreement in Oasis in:

 1. studenten bio-ingenieur deadline = 20 februari 2018
 2. studenten biowetenschappen deadline = 30 juni 2018


Opgelet!

 • Deze deadline geldt zowel voor geplande vertrekken tijdens het 1e semester van het volgende academiejaar als voor geplande vertrekken tijdens het 2e semester van het volgende academiejaar.
 • Studenten die bovendien niet aan onze faculteit de bacheloropleiding volgden, bezorgen ook de Engelstalige puntenbriefjes van de bacheloropleiding aan het International Office van de faculteit.

 

Checklist bij vertrek

Bij het vertrek dient de student te beschikken over de volgende formulieren:

 • attest van inschrijving aan de UGent in het desbetreffende academiejaar
 • kopie van het beurscontract
 • ondertekend Learning Agreement
 • bewijs verzekering UGent
 • bewijs ziekteverzekering.