Aanvraag indienen

Aanvraagprocedure

  1. De student vult de volgende documenten in:
 • Oasisaanvraag voor uitwisseling
 • programmavoorstel
 • De student laat het document programmavoorstel handtekenen door de opleidingsverantwoordelijke.

 • De student laadt het programmavoorstel (incl. goedkeuring opleidingsverantwoordelijke) op bij de documenten in Oasis.

 • Opgelet!

  • Deze deadline geldt zowel voor geplande vertrekken tijdens het 1e semester van het volgende academiejaar als voor geplande vertrekken tijdens het 2e semester van het volgende academiejaar.
  • Studenten die bovendien niet aan onze faculteit de bacheloropleiding volgden, bezorgen ook de Engelstalige puntenbriefjes van de bacheloropleiding aan het International Office van de faculteit.

   

  Checklist bij vertrek

  Bij het vertrek dient de student te beschikken over de volgende formulieren:

  • attest van inschrijving aan de UGent in het desbetreffende academiejaar
  • kopie van het beurscontract
  • ondertekend Learning Agreement
  • bewijs verzekering UGent
  • bewijs ziekteverzekering.