Masterproef Campus Kortrijk

In het buitenland

Wil je je masterproef (gedeeltelijk) in het buitenland uitvoeren?

Lees welke administratie je wanneer in orde moet brengen.

Bekijk de onderwerpen

Wanneer je je onderwerp toegekend krijgt, hangt af van de beurs die je aanvraagt:

Tijdlijn masterproef: in het buitenland met beurs VLIR-UOS of bilateraal akkoordTijdlijn masterproef: in het buitenland met andere beurs

Onderwerp kiezen

Masterproef in België

Tijdlijn masterproef: in België (industrieel ingenieur Campus Kortrijk)

Van 1 april tot en met 24 april kan je de onderwerpen bekijken.

Van 25 tot en met 30 april kan je je favoriete onderwerpen selecteren. Je moet er 5 aanduiden. We verwachten dat je een bewuste en doordachte keuze maakt door informatie in te winnen bij de promotor of begeleider van de onderwerpen.

  • Heb je na de examens van januari 2e zit voor 9 studiepunten of minder? Dan krijg je in mei een onderwerp toegekend door de opleidingscommissie.
  • Heb je na de examens van januari 2e zit voor meer dan 9 studiepunten? Dan krijg je in september een onderwerp toegekend door de opleidingscommissie.

Bekijk de onderwerpen

 

Eigen onderwerp

Je kan ook zelf een onderwerp indienen. De opleidingscommissie beslist of het onderwerp al dan niet kan worden goedgekeurd. Je zoekt zelf een promotor om jou te begeleiden.

 • Geef het onderwerp en de promotor in in de applicatie tussen 25 - 30 april. De promotor krijgt een automatische mail en kan het onderwerp aan jou toekennen. Je moet geen andere keuzes meer doorgeven.

Zelfde onderwerp voor meerdere studenten

Wanneer je hetzelfde onderwerp als een andere student hebt, gelden deze regels:

 • Jullie moeten de masterproeven in gescheiden boekdelen voorleggen.
 • De verdediging is individueel, dus gescheiden in ruimte en tijd.
 • Er wordt voor iedere masterproef een afzonderlijke examencommissie aangeduid. Daarom is een afzonderlijke schriftelijke beoordeling vereist.
 • Als jullie een gezamenlijke titel gebruiken, moet je die aanvullen met een afzonderlijke subtitel.
 • Jullie moeten de samenwerking vermelden in de inleiding van elke masterproef. Daarbij moeten jullie de gelijkenissen en specificiteit van de werkzaamheden aanduiden.

Toekennen onderwerp

Uiterlijk de laatste vrijdag van lesweek 12 wordt bekend gemaakt welk onderwerp aan jou is toegekend. 


Wanneer meerdere studenten een onderwerp als eerste keuze hebben opgegeven, beslist de promotor wie het onderwerp kan opnemen. Wie zijn eerste keuze niet ziet ingewilligd, valt terug op de tweede keuze enzoverder. Ook hier wordt telkens advies gevraagd aan de promotor indien er meerdere studenten dezelfde keuze op dezelfde rangorde hebben. Voor wie geen van zijn vijf keuzes ingewilligd ziet, zal er een beperkte tweede ronde worden georganiseerd. De toewijzing houdt een engagement in van de beide partijen: enerzijds verbindt de student er zich toe om het gekozen onderwerp op te nemen, anderzijds verbindt de promotor er zich toe dat de student dit onderwerp zal kunnen uitvoeren.

Samenwerking met bedrijf

Doe je je masterproef bij een extern bedrijf? Dan is een masterproefovereenkomst nodig.

 1. Je promotor vult de masterproefovereenkomst en bijhorende risico-analyse in en tekent de 3 exemplaren van de overeenkomst.
 2. Je promotor vraagt je om de contracten verder in te vullen en te laten tekenen door het bedrijf.
 3. Jij ondertekent de 3 exemplaren en bezorgt ze aan het secretariaat t.a.v. Isabel Laperre.
 4. Het secretariaat bezorgt de documenten ter ondertekening aan de onderwijsdirecteur.
 5. Wanneer de 3 exemplaren van de overeenkomst ondertekend zijn door de onderwijsdirecteur, vraagt het secretariaat je om 2 exemplaren van de overeenkomst af te halen op het secretariaat.
 6. Jij bezorgt 1 ondertekend exemplaar aan het bedrijf. Het tweede exemplaar is voor jou. Het derde wordt bewaard op het secretariaat.

Labowerk: afspraken

Elke masterstudent die in kader van de masterproef praktisch werk moet uitvoeren in de laboratoria van de UGent Campus Kortrijk moet een labo-introductie volgen.

Je verneemt er de algemene laboregels en praktische info over volgende zaken:

 • in- en uitchecken
 • dagelijks aan- en afmelden bij het onthaal
 • labotoestellen en labomateriaal reserveren
 • welzijns- en milieugids
 • vertrouwelijkheidsdocument
 • regels rond het afsluiten van de lokalen.

Contact: Ellen Neyrinck of Joël Hogie.

Begeleiding

Je hebt recht op actieve begeleiding in de vorm van verschillende begeleidingsgesprekken. Die gaan door op vaste tijdstippen of op afspraak.

Waarover kan je overleggen met je promotor(en) en tutor(en)?

 • beschikbaarheid (de start van het experimenteel werk, de invulling van de werkweek, het einde van het experimenteel werk)
 • je experimenteel werk plannen en de resultaten ervan bespreken
 • beurzen in het kader van buitenlandse verblijven
 • verzekeringen
 • masterproefovereenkomst en confidentialiteit
 • ethische commissie
 • literatuur: je moet een eerste versie van je literatuurstudie indienen voor de kerstvakantie

Problemen met de begeleiding? Dan kan je terecht bij de ombudspersoon. Die legt de klacht formeel vast en zoekt naar een oplossing.

Als student draag jij altijd de verantwoordelijkheid voor de inhoud van je masterproef.

Evaluatie

Je masterproef wordt geëvalueerd

 1. op basis van een schriftelijk rapport en een mondelinge verdediging
 2. door een jury bestaande uit 2 commissarissen en maximum 2 promotoren
 3. aan de hand van deze evaluatieformulieren

Schriftelijk rapport

Indienen

Hoe?

 1. Dien je masterproef in pdf in via Ufora: lees de instructies
 2. Mail je masterproef in pdf naar de juryleden en promotor

Wanneer?

eerste examenperiode

(enkel studenten die kunnen afstuderen na eerste semester)

vrijdag 21 januari 2022 voor 17 uur

eerste zittijd vrijdag 10 juni 2022 voor 17 uur

tweede zittijd

vrijdag 26 augustus 2022 voor 17 uur

Verdediging

 • Je krijgt 15 minuten om het onderzoek tijdens je masterproef voor te stellen aan een externe jury. Daarna volgt een 15 à 20-tal minuten vraagstelling en de deliberatie.
 • De verdediging van de masterproef gebeurt in principe altijd in het Nederlands.
 • In juni gaat de verdediging online door.

Wanneer?

In de laatste week van de examenperiode:

eerste examenperiode woensdag 26 januari 2022
tweede examenperiode maandag 4 juli 2022
tweede zittijd vrijdag 02 september 2022

 

De detailuurregeling voor de verdediging wordt later bekendgemaakt.

Prijzen en wedstrijden

Bekijk alle prijzen en wedstrijden waar je aan kan deelnemen met je masterproef.

Studiefiches en regelgeving