Lay-out

Houd je aan volgende richtlijnen voor de lay-out van je masterproef. Druk je masterproef dubbelzijdig af.

Formaat

A4

Marges

  • Boven: 2,5 cm
  • Onder: 2,5 cm
  • Links: 3,0 cm
  • Rechts: 2,5 cm

Lettertype

Gebruikelijk een vlot leesbaar lettertype.

Regelafstand

1,2

Paginanummering

  • Onderaan rechts
  • De bladzijden van de eigenlijke tekst van de masterproef worden doorlopend genummerd met Arabische nummers.
  • De andere bladzijden (woord vooraf, inhoudsopgave, lijsten) worden Romeins genummerd.

De bijlagen worden afzonderlijk genummerd.

Nummering figuren

Iedere figuur krijgt een nummer en een titel die onderaan de figuur wordt weergegeven. (lettergrootte 10)

Nummering tabellen

Iedere tabel wordt genummerd en krijgt een titel. Die wordt boven de tabel weergegeven. (lettergrootte 10)

Formules

Formules worden genummerd en gebruikte symbolen worden verklaard.