Masterproef - Campus Kortrijk

Masterproefcompendium

Eerst en vooral wordt er verwezen naar het masterproefcompendium dat beschikbaar is op de cursussite "Masterproef - I640026" op Minerva .

Reglementair kader

Art. 59 van het OER (PDF)  met facultaire aanvullingen, zie Facultair Vademecum

Studiefiches

 • Master in de industriële wetenschappen: Biochemie

https://studiegids.ugent.be/current/NL/studiefiches/I640026.pdf

 • Master in de industriële wetenschappen: Chemie

https://studiegids.ugent.be/current/NL/studiefiches/I640026.pdf

 • Master in de industriële wetenschappen: Milieukunde

https://studiegids.ugent.be/current/NL/studiefiches/I640026.pdf

Keuze onderwerp Masterproef – Campus Kortrijk

 

Figuur: Flowchart voor het vastleggen van het masterproefonderwerp in het academiejaar voorafgaand aan dat waarin de masterproef wordt opgenomen in het curriculum

Opvragen onderwerpen bij promotoren

Van november tot eind februari wordt een oproep gelanceerd bij de lesgevers om onderwerpen voor te stellen. De onderwerpen zijn zeer divers. De oorsprong van de onderwerpen ligt:

 1. in onderzoeksprojecten
 2. in dienstverleningsprojecten (bedrijfsprojecten)
 3. bij doctoraal onderzoek
 4. op idee van een individuele lesgever/onderzoeker of op voorstel van de student zelf

Keuzeproces door studenten

Op de Minerva cursus “masterproeven” wordt een lijst gepubliceerd met de beschikbare onderwerpen. De studenten krijgen een maand de tijd om een keuze te maken. Van de studenten wordt verwacht dat ze een bewuste en doordachte keuze maken door informatie in te winnen bij de promotor / begeleider van de onderwerpen. Hiertoe staan de onderwerpen een 4-tal weken ter inzage beschikbaar vooraleer de studenten een keuze kunnen invoeren. De studenten moeten 3 voorkeuren opgeven door deze te mailen naar de masterproefcoördinator.

Toekenning van onderwerpen

De toekenning van de onderwerpen gebeurt door de opleidingscommissie op basis van de voorkeuren van de studenten en de adviezen van de promotoren. Studenten die in eerste zittijd "virtueel" geslaagd zijn (m.a.w. met die resultaten van januari zou de student toegelaten worden om een masterproef te starten) krijgen na de beslissing van de opleidingscommissie een onderwerp toegewezen. De andere studenten kunnen opnieuw hun keuze doorgeven eind augustus - begin september en krijgen een onderwerp toegekend na de beslissing in de opleidingscommisie (enkel indien de student kan starten met de masterproef conform de GIT-regels en curriculumregels).

De toegekende onderwerpen, promotor(en) en leescommissarissen worden finaal goedgekeurd door de opleidingscommissie en de faculteitsraad.

Masterproeven van twee studenten met hetzelfde onderwerp

 • Het werk dient in gescheiden boekdelen te worden voorgelegd.
 • De verdediging is individueel, dus gescheiden in ruimte en tijd.
 • Er wordt voor iedere masterproef een afzonderlijke examencommissie aangeduid, derhalve is een afzonderlijke schriftelijke beoordeling vereist.
 • Indien een gezamenlijke titel wordt gebruikt, dient deze aangevuld te worden met een afzonderlijke subtitel.
 • In de inleiding van elke masterproef dient de samenwerking te worden vermeld en de gelijkenissen en specificiteit van de werkzaamheden te worden aangeduid.

Begeleiding

De student heeft recht op actieve begeleiding in de vorm van verschillende begeleidingsgesprekken. Deze gaan door op vaste tijdstippen of op afspraak. De student kan met de promotor(en) en tutor(en) overleggen inzake:

Bij problemen i.v.m. de beschikbaarheid van de student of i.v.m. de beschikbaarheid en de begeleiding door de tutor(en) of promotor(en) kan de ombudspersoon gecontacteerd worden. Deze legt de klacht formeel vast en zoekt naar een oplossing.

De student draagt altijd de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de masterproef.

Evaluatie van de masterproef

De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen evalueert masterproeven:

 • op basis van het praktische werk, een schriftelijk rapport en een masterproefpresentatie en -verdediging
 • door een jury bestaande uit 2 commissarissen en maximum 2 promotoren

Schriftelijk rapport

 • Formaat: A4
 • Papieren kopie: recto-verso afdrukken
 • Omvang & structuur: zie masterproefcompendium
 • Titelblad: zie sjabloon op minerva
 • Taal: zie art. 60 §1 3° van het Facultair Vademecum
 • Richtlijnen en deadlines cfr. masterproefcompendium

Verdediging

De verdediging van de masterproef gebeurt:

 • in principe altijd in het Nederlands
 • op een afgesproken datum
 • de detailuurregeling voor de eerste en tweede examenperiode wordt bekendgemaakt binnen de 2 weken na de deadline voor het indienen van de masterproef via Minerva

Prijzen en wedstrijden

Bekijk alle prijzen en wedstrijden waar je aan kan deelnemen met je masterproef.