Masterproef Campus Kortrijk

In het buitenland

Wil je je masterproef (gedeeltelijk) in het buitenland uitvoeren?

Lees welke administratie je wanneer in orde moet brengen.

Bekijk de onderwerpen

Wanneer je je onderwerp toegekend krijgt, hangt af van de beurs die je aanvraagt:

Tijdlijn masterproef: in het buitenland met beurs VLIR-UOS of bilateraal akkoordTijdlijn masterproef: in het buitenland met andere beurs

Onderwerp kiezen

Masterproef in België

Tijdlijn masterproef: in België (industrieel ingenieur Campus Kortrijk)

Van 1 april tot en met 24 april kan je de onderwerpen bekijken.

Van 25 tot en met 30 april kan je je favoriete onderwerpen selecteren. Je moet er 5 aanduiden. We verwachten dat je een bewuste en doordachte keuze maakt door informatie in te winnen bij de promotor of begeleider van de onderwerpen.

  • Heb je na de examens van januari 2e zit voor 9 studiepunten of minder? Dan krijg je in mei een onderwerp toegekend door de opleidingscommissie.
  • Heb je na de examens van januari 2e zit voor meer dan 9 studiepunten? Dan krijg je in september een onderwerp toegekend door de opleidingscommissie.

Bekijk de onderwerpen

 

 

Zelfde onderwerp voor meerdere studenten

Wanneer je hetzelfde onderwerp als een andere student hebt, gelden deze regels:

 • Jullie moeten de masterproeven in gescheiden boekdelen voorleggen.
 • De verdediging is individueel, dus gescheiden in ruimte en tijd.
 • Er wordt voor iedere masterproef een afzonderlijke examencommissie aangeduid. Daarom is een afzonderlijke schriftelijke beoordeling vereist.
 • Als jullie een gezamenlijke titel gebruiken, moet je die aanvullen met een afzonderlijke subtitel.
 • Jullie moeten de samenwerking vermelden in de inleiding van elke masterproef. Daarbij moeten jullie de gelijkenissen en specificiteit van de werkzaamheden aanduiden.

Begeleiding

Je hebt recht op actieve begeleiding in de vorm van verschillende begeleidingsgesprekken. Die gaan door op vaste tijdstippen of op afspraak.

Waarover kan je overleggen met je promotor(en) en tutor(en)?

Problemen met de begeleiding? Dan kan je terecht bij de ombudspersoon. Die legt de klacht formeel vast en zoekt naar een oplossing.

Als student draag jij altijd de verantwoordelijkheid voor de inhoud van je masterproef.

Evaluatie

Je masterproef wordt geëvalueerd

 1. op basis van een schriftelijk rapport en een mondelinge verdediging
 2. door een jury bestaande uit 2 commissarissen en maximum 2 promotoren

Schriftelijk rapport

Indienen

Wat?

 1. PDF: indienen op Minerva (dat lees je goed, niet op Ufora)
 2. Papieren exemplaar: bezorgen aan de juryleden van je verdediging

Wanneer?

eerste examenperiode

(enkel studenten die kunnen afstuderen na eerste semester)

vrijdag 15 januari 2021 voor 17 uur

eerste zittijd vrijdag 21 mei 2021 voor 17 uur

tweede zittijd

vrijdag 20 augustus 2021 voor 17 uur

Verdediging

De verdediging van de masterproef gebeurt in principe altijd in het Nederlands.

Wanneer?

In de laatste week van de examenperiode:

eerste examenperiode woensdag 27 januari 2021
tweede examenperiode maandag 28 juni 2021
tweede zittijd vrijdag 03 september 2021

 

De detailuurregeling voor de verdediging wordt later bekendgemaakt.

Prijzen en wedstrijden

Bekijk alle prijzen en wedstrijden waar je aan kan deelnemen met je masterproef.

Studiefiches en regelgeving