Masterproef - Campus Schoonmeersen

Reglementair kader

Art. 59 van het OER met facultaire aanvullingen, zie Facultair Vademecum

Studiefiches

Onderwerp kiezen

 

Flowchart voor het vastleggen van het masterproefonderwerp in het academiejaar voorafgaand aan dat waarin de masterproef wordt opgenomen in het curriculum

Opvragen onderwerpen bij promotoren

Van maart tot april wordt een oproep gelanceerd bij de lesgevers om onderwerpen voor te stellen. De onderwerpen zijn zeer divers

 1. Onderzoeksprojecten
 2. Dienstverleningsprojecten (bedrijfsprojecten)
 3. Doctoraal onderzoek
 4. Idee van een individuele lesgever of onderzoeker

Keuzeproces door studenten

Via een specifieke applicatie voer je als student je keuzes in.

We verwachten dat je een bewuste en doordachte keuze maakt door informatie in te winnen bij de promotor of begeleider van de onderwerpen.

Daarvoor staan de onderwerpen een 4-tal weken ter inzage beschikbaar vooraleer je een keuze kan invoeren. Je moet 5 voorkeuren opgeven.

Toekenning van onderwerpen

De toekenning van de onderwerpen gebeurt door de opleidingscommissie op basis van de voorkeuren van de studenten.

Studenten die in eerste zittijd voor voldoende vakken slagen (15 studiepunten of minder af te leggen in tweede zittijd)  krijgen de dag na de puntenbekendmaking van eerste zittijd  een onderwerp toegewezen.

De andere studenten kunnen opnieuw hun keuze doorgeven in augustus en krijgen een onderwerp toegekend na de puntenbekendmaking van de tweede zittijd (enkel indien de student kan starten met de masterproef conform de GIT-regels en curriculumregels).

De toegekende onderwerpen, promotor(en) en leescommissarissen worden finaal goedgekeurd door de opleidingscommissie en de faculteitsraad.

Meerdere studenten met hetzelfde onderwerp

 • Het werk moet in gescheiden boekdelen worden voorgelegd.
 • De verdediging is individueel, dus gescheiden in ruimte en tijd.
 • Er wordt voor iedere masterproef een afzonderlijke examencommissie aangeduid, derhalve is een afzonderlijke schriftelijke beoordeling vereist.
 • Indien een gezamenlijke titel wordt gebruikt, dient deze aangevuld te worden met een afzonderlijke subtitel.
 • In de inleiding van elke masterproef dient de samenwerking te worden vermeld en de gelijkenissen en specificiteit van de werkzaamheden te worden aangeduid.

Begeleiding

De student heeft recht op actieve begeleiding in de vorm van verschillende begeleidingsgesprekken. Deze gaan door op vaste tijdstippen of op afspraak. De student kan met de promotor(en) en tutor(en) overleggen inzake:

Bij problemen i.v.m. de beschikbaarheid van de student of i.v.m. de beschikbaarheid en de begeleiding door de tutor(en) of promotor(en) kan de ombudspersoon gecontacteerd worden. Deze legt de klacht formeel vast en zoekt naar een oplossing.

De student draagt altijd de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de masterproef.

Evaluatie

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen evalueert masterproeven:

 

De leidraad voor de evaluatie geeft de criteria weer waarop de evaluatie gebeurt. De evaluatie gebeurt aan de hand van beoordelingsformulieren.

Schriftelijk rapport

 • Formaat: A4
 • Kaftkleur : wit
 • Titelblad: zie sjabloon
 • Papieren kopie: recto-verso afdrukken
 • Omvang & structuur: zie handleiding op minerva
 • Taal: zie art. 60 §1 3° van het Facultair Vademecum
 • Je moet zelf de masterproef bezorgen aan de juryleden van de leescommissie en de promotor(en)
 • Indienen masterproef (uiterlijk om 16 u elektronisch indienen op Minerva):

eerste examenperiode

(enkel studenten die kunnen afstuderen na eerste semester)

vrijdag 17 januari 2020

eerste zittijd maandag 25 mei 2020

tweede zittijd

vrijdag 21 augustus 2020

Verdediging

De verdediging van de masterproef gebeurt:

 • in principe altijd in het Nederlands
 • in de laatste week van de van de examenperiode
eerste examenperiode donderdag 30 januari 2020
vrijdag 31 januari 2020
tweede examenperiode maandag 22 juni 2020
dinsdag 23 juni 2020
woensdag 24 juni 2020
tweede zittijd donderdag 3 september 2020
vrijdag 4 september 2020

 

 • de detailuurregeling voor de verdediging wordt bekendgemaakt binnen de week na de deadline voor het indienen van de masterproef

Prijzen en wedstrijden

Bekijk alle prijzen en wedstrijden waar je aan kan deelnemen met je masterproef.