Masterproef - Campus Schoonmeersen

Reglementair kader

Art. 59 van het OER met facultaire aanvullingen, zie Facultair Vademecum

Studiefiches

 • Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde

http://studiegids.ugent.be/current/NL/studiefiches/I700056.pdf

 • Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie

http://studiegids.ugent.be/current/NL/studiefiches/I700056.pdf

 • Master in de industriële wetenschappen: biochemie

http://studiegids.ugent.be/current/NL/studiefiches/I700098.pdf

 Keuze onderwerp Masterproef – Campus Schoonmeersen

 

Figuur: Flowchart voor het vastleggen van het masterproefonderwerp in het academiejaar voorafgaand aan dat waarin de masterproef wordt opgenomen in het curriculum

Opvragen onderwerpen bij promotoren

Van maart tot april wordt een oproep gelanceerd bij de lesgevers om onderwerpen voor te stellen. De onderwerpen zijn zeer divers. De oorsprong van de onderwerpen ligt 1) in onderzoeksprojecten 2) in dienstverleningsprojecten (bedrijfsprojecten) 3) bij doctoraal onderzoek of 4) op idee van een individuele lesgever/onderzoeker.

Keuzeproces door studenten

De studenten kunnen via een specifieke Minerva cursus “masterproeven” hun keuzes invoeren. Van de studenten wordt verwacht dat ze een bewuste en doordachte keuze maken door informatie in te winnen bij de promotor/ begeleider van de onderwerpen. Hiertoe staan de onderwerpen een 4-tal weken ter inzage beschikbaar vooraleer de studenten een keuze kunnen invoeren. De studenten moeten 5 voorkeuren opgeven.

Toekenning van onderwerpen

De toekenning van de onderwerpen gebeurt door de opleidingscommissie op basis van de voorkeuren van de studenten. Studenten die in eerste zittijd voor voldoende vakken slagen (15 studiepunten of minder af te leggen in tweede zittijd)  krijgen de dag na de puntenbekendmaking van eerste zittijd  een onderwerp toegewezen. De andere studenten kunnen opnieuw hun keuze doorgeven in augustus en krijgen een onderwerp toegekend na de puntenbekendmaking van de tweede zittijd (enkel indien de student kan starten met de masterproef conform de GIT-regels en curriculumregels).

De toegekende onderwerpen, promotor(en) en leescommissarissen worden finaal goedgekeurd door de opleidingscommissie en de faculteitsraad.

Masterproeven van twee studenten met hetzelfde onderwerp

 • Het werk dient in gescheiden boekdelen te worden voorgelegd.
 • De verdediging is individueel, dus gescheiden in ruimte en tijd.
 • Er wordt voor iedere masterproef een afzonderlijke examencommissie aangeduid, derhalve is een afzonderlijke schriftelijke beoordeling vereist.
 • Indien een gezamenlijke titel wordt gebruikt, dient deze aangevuld te worden met een afzonderlijke subtitel.
 • In de inleiding van elke masterproef dient de samenwerking te worden vermeld en de gelijkenissen en specificiteit van de werkzaamheden te worden aangeduid.

Begeleiding

De student heeft recht op actieve begeleiding in de vorm van verschillende begeleidingsgesprekken. Deze gaan door op vaste tijdstippen of op afspraak. De student kan met de promotor(en) en tutor(en) overleggen inzake:

Bij problemen i.v.m. de beschikbaarheid van de student of i.v.m. de beschikbaarheid en de begeleiding door de tutor(en) of promotor(en) kan de ombudspersoon gecontacteerd worden. Deze legt de klacht formeel vast en zoekt naar een oplossing.

De student draagt altijd de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de masterproef.

Evaluatie van de masterproef

De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen evalueert masterproeven:

 

De leidraad voor de evaluatie geeft de criteria weer waarop de evaluatie gebeurt. De evaluatie gebeurt aan de hand van beoordelingsformulieren.

Schriftelijk rapport

 •  Formaat: A4
 • Kaftkleur : wit
 • Titelblad: zie sjabloon
 • Papieren kopie: recto-verso afdrukken
 • Omvang & structuur: zie handleiding op minerva
 • Taal: zie art. 60 §1 3° van het Facultair Vademecum
 • Indienen masterproef (uiterlijk om 16 u elektronisch indienen op Minerva en een papieren exemplaar op de studentenadministratie):

eerste examenperiode

(enkel studenten die kunnen afstuderen na eerste semester)

vrijdag 18 januari 2019

eerste zittijd vrijdag 24 mei 2019

tweede zittijd

vrijdag 23 augustus 2019

Verdediging

De verdediging van de masterproef gebeurt:

 • in principe altijd in het Nederlands
 • in de laatste week van de van de examenperiode
eerste examenperiode donderdag 31 januari 2019
vrijdag 1 februari 2019
tweede examenperiode maandag 24 juni 2019
dinsdag 25 juni 2019
woensdag 26 juni 2019
tweede zittijd donderdag 5 september 2019
vrijdag 6 september 2019

 

 • de detailuurregeling voor de verdediging wordt bekendgemaakt binnen de week na de deadline voor het indienen van de masterproef via minerva