Masterproef Campus Schoonmeersen

In het buitenland

Wil je je masterproef (gedeeltelijk) in het buitenland uitvoeren?

Bekijk of je aan de voorwaarden voldoet

Lees welke administratie je wanneer in orde moet brengen.

Je kan de masterproef enkel opnemen in je curriculum als sluitstuk van de masteropleiding:  je neemt dus alle vakken van de masteropleiding op of je hebt deze al afgelegd. Volg je een GIT? Bekijk dan ook of je aan die voorwaarden voldoet.

 

Bekijk de onderwerpen

Wanneer je je onderwerp toegekend krijgt, hangt af van de beurs die je aanvraagt:

Tijdlijn masterproef: in het buitenland met beurs VLIR-UOS of bilateraal akkoordTijdlijn masterproef: in het buitenland met andere beurs

Onderwerp kiezen

Masterproef in België

Tijdlijn masterproef: in België (industrieel ingenieur Campus Schoonmeersen)

Van 1 april tot en met 24 april kan je de onderwerpen bekijken.

Van 25 tot en met 30 april kan je je favoriete onderwerpen selecteren. Je moet er 5 aanduiden. We verwachten dat je een bewuste en doordachte keuze maakt door informatie in te winnen bij de promotor of begeleider van de onderwerpen.

 • Heb je na de examens van januari 2e zit voor 8 studiepunten of minder en kan je afstuderen in de Bsc biowetenschappen of het schakelprogramma? Dan krijg je in mei een onderwerp toegekend door de opleidingscommissie.
 • Heb je na de examens van januari 2e zit voor meer dan 8 studiepunten en kan je afstuderen in de Bsc biowetenschappen of het schakelprogramma? Dan krijg je in september een onderwerp toegekend door de opleidingscommissie.

Je kan de masterproef enkel opnemen in je curriculum als sluitstuk van de masteropleiding:  je neemt dus alle vakken van de masteropleiding op of je hebt deze al afgelegd. Volg je een GIT? Bekijk dan ook of je aan die voorwaarden voldoet.

Bekijk de onderwerpen

 

Eigen onderwerp

Je kan ook zelf een onderwerp indienen. De opleidingscommissie beslist of het onderwerp al dan niet kan worden goedgekeurd. Je zoekt zelf een promotor om jou te begeleiden.

 • Geef het onderwerp en de promotor in in de applicatie tussen 25 - 30 april. De promotor krijgt een automatische mail en kan het onderwerp aan jou toekennen. Je moet geen andere keuzes meer doorgeven.

Zelfde onderwerp voor meerdere studenten

Wanneer je hetzelfde onderwerp als een andere student hebt, gelden deze regels:

 • Jullie moeten de masterproeven in gescheiden boekdelen voorleggen.
 • De verdediging is individueel, dus gescheiden in ruimte en tijd.
 • Er wordt voor iedere masterproef een afzonderlijke examencommissie aangeduid. Daarom is een afzonderlijke schriftelijke beoordeling vereist.
 • Als jullie een gezamenlijke titel gebruiken, moet je die aanvullen met een afzonderlijke subtitel.
 • Jullie moeten de samenwerking vermelden in de inleiding van elke masterproef. Daarbij moeten jullie de gelijkenissen en specificiteit van de werkzaamheden aanduiden.

Toekennen onderwerp

Uiterlijk de laatste vrijdag van lesweek 12 wordt bekend gemaakt welk onderwerp aan jou is toegekend. 


Indien meerdere studenten een onderwerp als eerste keuze hebben opgegeven, beslist de promotor wie het onderwerp kan opnemen. Wie zijn eerste keuze niet ziet ingewilligd, valt terug op de tweede keuze enzoverder. Ook hier wordt telkens advies gevraagd aan de promotor indien er meerdere studenten dezelfde keuze op dezelfde rangorde hebben. Voor wie geen van zijn vijf keuzes ingewilligd ziet, zal er een beperkte tweede ronde worden georganiseerd. De toewijzing houdt een engagement in van de beide partijen: enerzijds verbindt de student er zich toe om het gekozen onderwerp op te nemen, anderzijds verbindt de promotor er zich toe dat de student dit onderwerp zal kunnen uitvoeren.

Begeleiding

Je hebt recht op actieve begeleiding in de vorm van verschillende begeleidingsgesprekken. Die gaan door op vaste tijdstippen of op afspraak.

Waarover kan je overleggen met je promotor(en) en tutor(en)?

Problemen met de begeleiding? Dan kan je terecht bij de ombudspersoon. Die legt de klacht formeel vast en zoekt naar een oplossing.

Als student draag jij altijd de verantwoordelijkheid voor de inhoud van je masterproef.

Evaluatie

Je masterproef wordt geëvalueerd

 1. op basis van een schriftelijk rapport en een mondelinge verdediging
 2. door een jury bestaande uit 2 commissarissen en maximum 2 promotoren 

 

Beoordelingsformulieren

Schriftelijk rapport

Indienen

Hoe?

 1. Dien je masterproef in pdf in via Ufora: lees de instructies
 2. Mail je masterproef in pdf naar de juryleden en promotor

Wanneer?

eerste examenperiode

(enkel studenten die kunnen afstuderen na eerste semester)

vrijdag 21 januari 2022 voor 17 uur

eerste zittijd maandag 30 mei 2022 voor 17 uur

tweede zittijd

vrijdag 26 augustus 2022 voor 17 uur

Verdediging

De verdediging van de masterproef gebeurt in principe altijd in het Nederlands.

In juni gaat de verdediging online door.

Wanneer?

In de laatste week van de examenperiode:

eerste examenperiode donderdag 03 februari 2022
vrijdag 04 februari 2022
tweede examenperiode maandag 27 juni 2022
dinsdag 28 juni 2022
woensdag 29 juni 2022
tweede zittijd donderdag 8 september 2022
vrijdag 9 september 2022

 

De detailuurregeling voor de verdediging wordt bekendgemaakt binnen de week na de deadline voor het indienen van de masterproef.

Prijzen en wedstrijden

Bekijk alle prijzen en wedstrijden waar je aan kan deelnemen met je masterproef.

Studiefiches en regelgeving