Project - Bio-ingenieur

Principes

Het is de bedoeling dat:

Studiefiches

Keuze onderwerp & samenstelling groepen

 1. De projectcoördinator vraagt vóór het begin van het academiejaar de thema's op aan de lesgevers.
 2. De onderwerpen worden begin oktober bekendgemaakt via Minerva.
 3. Studenten die zelf een onderwerp willen aanbrengen contacteren de facultair projectcoördinator.
 4. De studenten vormen een groep van vier personen en duiden een groepsverantwoordelijke aan.
 5. De groepsverantwoordelijke duidt, na overleg binnen de groep, drie onderwerpen aan.
 6. De onderwerpen worden toegekend (zo dicht mogelijk aansluitend bij de gevraagde prioriteit).
 7. De projectstuurgroep komt samen om eventuele problemen op te lossen en verdere afspraken te maken voor begeleiding tot en met de verdediging.
 8. Deze procedure is voltooid voor 10 november.

Geschreven rapport

De student bezorgt een exemplaar van het geschreven rapport aan de studentenadministratie en aan elk jurylid. De projectcoördinator van de opleiding krijgt een pdf-kopie.

 • Maximum aantal bladzijden: 30; literatuuronderzoek en praktijkgericht onderdeel: elk minstens 10 bladzijden (zie ook studiefiche)
 • Formaat: A4
 • Papieren kopie: recto-verso afdrukken
 • Titelblad Project
 • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout (cf. criteria opgenomen in de "how to write" guide voor studenten)

 • Indienen Bachelorproef / Project : vrijdag 7 juni 2019 om 17 uur

Mondelinge verdediging

De voorstellingen en verdedigingen worden per afstudeerrichting georganiseerd in aanwezigheid van de studenten van de afstudeerrichting. Ook de begeleiders worden verwacht actief deel te nemen aan deze voorstellingen.

  • in principe altijd in het Nederlands
  • presentatie volgens de criteria opgenomen in de "How to present" guide voor studenten
  • op de volgende data:
maandag 24 juni 2019
dinsdag 25 juni 2019

Begeleiding

Facultair projectcoördinator: Prof. Pascal Boeckx

Projectcoördinator per afstudeerrichting:

 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "landbouwkunde": Prof. Monica Höfte
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "chemie en voedingstechnologie": Prof. Pascal Boeckx
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "milieutechnologie": Prof. Arne Verliefde
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "land- en bosbeheer": Prof. Stefaan De Neve
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "cel- en genbiotechnologie": Prof. Godelieve Gheysen