Seminarie Integraal waterbeleid in Vlaanderen

Voor wie?

Studenten Land- en waterbeheer, Milieutechnologie

Verantwoordelijke

Prof. dr. ir. N. Verhoest

Doelstelling

De studenten laten kennismaken met het integraal waterbeleid en het waterbeheer in Vlaanderen welke gestuurd wordt vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water en het Decreet Integraal Waterbeleid.

ECTS

Het vak telt 3 studiepunten en het betreft een jaarvak.

Invulling

Voor het vak seminarie dienen de studenten 8 spreekbeurten bij te wonen waarin enerzijds het juridische kader m.b.t. het integraal waterbeleid in Vlaanderen wordt geschetst en anderzijds de praktische implementatie door verschillende departementen, agentschappen of provincies en gemeentes wordt toegelicht. Elke sessie duurt ongeveer twee uur waarin telkens iemand van de Vlaamse overheid een bepaald aspect nader zal toelichten. Volgende topics zullen behandeld
worden:

 1. De Europese Kaderrichtlijn Water
 2. Het Decreet Integraal Waterbeleid
 3. 2de generatie stroomgebiedsbeheersplannen
 4. De rol van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in het waterbeleid
 5. De rol van het Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in het waterbeleid
 6. De rol van de provincie en gemeenten in het waterbeleid
 7. De rol van de VMM in het waterbeleid
 8. De rol van Aquafin in het waterbeleid

Enkele praktische aspecten i.v.m. het seminarie

 • De acht voordrachten zijn gepland tijdens het eerste en/of tweede semester op afspraak.
 • De evaluatie bestaat uit het opmaken van een beschrijvend verslag van het integraal waterbeleid in Vlaanderen.
 • In het kader van dit seminarie worden externe sprekers uitgenodigd. Voorwaarde voor de organisatie van het seminarie is een minimum deelname van 5 studenten. Indien er minder dan 5 inschrijvingen zijn dan wordt het seminarie afgelast, en dienen de studenten een ander keuzevak op te nemen om hun curriculum aan te vullen.