Facultaire stagecoördinator

De facultaire stagecoördinator wordt aangesteld door de Faculteitsraad (FR).

Taken

  • aanspreekpunt voor administratieve en juridische aspecten
  • verantwoordelijk voor de organisatie, het toezicht en het verloop van de studentenstages
  • via de OC-TBW van oktober een lijst van studenten, onderwerpen en begeleiders ter beschikking stellen aan de FR

Contactpersoon

Prof. Paul Van der Meeren