Van een academische master naar een master-na-masteropleiding

Kan ik starten met de opleiding ?

Bekijk de toelatingsvoorwaarden van onze Engelstalige opleidingen om na te gaan of je kan starten op basis van jouw masterdiploma en zo ja, op welke manier. Bekijk dan hieronder jouw mogelijkheden.

Rechtstreekse instroom

Wordt jouw diploma vermeld in de categorie "Rechtstreeks" (Direct admission) dan kan je zonder voorafgaande toestemming inschrijven voor de masteropleiding. 

Instroom na dossieronderzoek

Wordt jouw masterdiploma vermeld onder de categorie “Na dossieronderzoek” (After screening) dan wordt op basis van een dossieronderzoek nagegaan of je over de nodige begincompetenties beschikt om te starten met de opleiding.

Dien je aanvraagdossier in bij de trajectbegeleider. Dit kan via  in de periode 1 maart - 30 augustus.

Het dossier omvat:

  • de naam van de opleiding die je wil volgen
  • een overzicht van de studies die je al hebt gevolgd
  • kopieën van diploma's en puntenbriefjes
  • omschrijving van de gevolgde vakken (= link naar de studiegids van de instelling waar het diploma werd behaald)

Vragen? Contracteer de trajectbegeleider