Examenresultaten

Bekendmaking examenresultaten

De examenresultaten worden bekendgemaakt via http://oasis.ugent.be  :  

Examens 1e semester - 1e zittijd

Vrijdag 8 februari 2019 vanaf 17 u.

Studenten die kunnen afstuderen in een masteropleiding Campus Kortrijk : woensdag 13 februari 2019 om 17 u.

Examens 2e semester - 1e zittijd

Bachelor, schakel- en voorbereidingsprogramma's : woensdag 3 juli 2019 om 17 u.

Masteropleidingen: donderdag 4  juli 2019 om 17 u.

Examens 2e zittijd

Donderdag 12 september 2019 om 17 u.

Feedback

Na elke examenperiode hebben studenten het recht om hun examenkopij in te kijken en feedback te vragen aan de proffen en/of assistenten. De lesgevers delen de mogelijke data voor feedback mee via Minerva.

Maak gerust een afspraak!

Als voorbereiding op dit gesprek kan je alvast de brochure efficiënter studeren doornemen.

Klachten

Contacteer de facultaire ombudspersoon.

Herinschrijving voor het nieuwe academiejaar

De dag na de proclamatie kan je je al opnieuw inschrijven voor het nieuwe academiejaar via http://oasis.ugent.be.