Studiebegeleiding op Campus Coupure

 Wij helpen je vooruit!

Dat is onze missie.

Wij zijn:

→ laagdrempelig

→ gratis

→ vertrouwelijk

→ voor iedereen toegankelijk

→ en we helpen je graag verder, individueel of in groepjes.

Algemene studiebegeleiding

→ Plannen

→ Studievaardigheden: hoe efficiënter studeren?

→ Moeilijkheden bij het studeren: faalangst, stress, concentratieproblemen, uitstelgedrag, …

Vakspecifieke begeleiding

Individuele hulp voor eerstejaars voor: 

 • ‘Algemene en anorganische chemie: structuur’en ‘Algemene en anorganische chemie: reactiviteit en analyse’ (eerste en tweede semester)
 • 'Mechanica, trillingen en golven' en 'Thermodynamische processen' (eerste en tweede semester)
 • 'Calculus' en 'Lineaire algebra' (eerste en tweede semester)

Workshops en infosessies

1e semester

→ Efficiënter studeren

→ Efficiënter studeren: wiskunde

→ Blokplannen en blokken

2de semester

→ Aanpak 2de semester

→ Blokplannen en blokken

Twee vragennamiddagen

In navolging van de coronamaatregelen gaan de vragenmomenten online door. De concrete informatie en links worden op de ufora-site van het monitoraat meegedeeld.

=> Wiskunde op donderdagnamiddag

Kom vanaf lesweek 3 op donderdagnamiddag van 13 u tot 17 u naar het open vragenmoment op campus Dunant. Je kan er je vakspecifieke vragen stellen, in stilte studeren of samen met een medestudent oefeningen maken. Je studiebegeleider  is de ganse namiddag aanwezig om je te helpen met je studies.

In lesweken 4 en 7 gaan de studeernamiddagen op donderdag niet door.

=> Fysica op vrijdag

Op vrijdag organiseren we tussen 11.30 en 17.30 een vragenmoment voor Mechanica, Trillingen en Golven. De gedetailleerde informatie over elk vragenmoment (on campus of online; plaats van de bijeenkomst, wijziging in begin- of einduur) komt op de ufora-site van het monitoraat. Je studiebegeleider fysica is dan aanwezig om je vragen te beantwoorden, je te helpen bij je studiegerelateerde vragen of om specifieke fysica-onderwerpen te bespreken.

Studiebegeleiding op Ufora

Schrijf je in op de infosite 'Monitoraat FBW voor studenten Bio-ingenieurswetenschappen' op Ufora!

De studiebegeleiders zullen hier belangrijke informatie met je delen. Bezoek deze Ufora-site regelmatig.

Niet gevonden? Zoek op code IX00001

Wat vind je er?

 • Aanbod van de studiebegeleiding
 • Concrete info over de workshops en infosessies
 • Informatie over studieplanning en studiemethode
 • Nieuwsbrieven
 • Relevante infosessies of trainingen van studentenpsychologen

Mentoring

Mentoren zijn ouderejaarsstudenten die hun ervaring met jou willen delen. Ze maken je wegwijs aan de UGent, geven je praktische tips over de examens, helpen je bij het verwerken van de leerstof en geven je regelmatig feedback. Je kan een volledig academiejaar rekenen op jouw mentor.

Contact

  Sanne Kiekens

  Algemene studiebegeleiding + studiebegeleiding chemie

  Anthony Parmentier

  Algemene studiebegeleiding + studiebegeleiding fysica

  Hilde Vernieuwe

  Algemene studiebegeleiding + studiebegeleiding wiskunde