Ombudspersoon

Waarvoor kan je bij de ombudspersoon terecht?

 • problemen en klachten i.v.m. lessen, practica, syllabi, examens, ... die je niet kan regelen met de lesgever of assistenten
 • onafhankelijke bemiddeling bij een geschil met een professor of assistent
 • problemen met examenroosters
 • raad bij ziekte, een ongeval, persoonlijke en familiale problemen die je studies beïnvloeden
 • toelichting bij je rechten en plichten als student
 • om je hart te luchten over bepaalde situaties

Opvolging

De ombudspersoon:

 • zal je klacht onderzoeken
 • zal een oplossing proberen te bereiken in het belang van alle partijen
 • verzekert hierbij volledige discretie
 • onderneemt niets zonder de toestemming van de student
 • werkt nauw samen met de facultaire studietrajectbegeleider

Ombudspersoon Campus Coupure

Luc Tirry (lokaal A1.012) is de ombudsman voor alle studenten en doctorandi aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

Ombudspersoon Campus Kortrijk

Ombudspersoon Campus Schoonmeersen