Vakantiecursus Fysica - Campus Schoonmeersen

Vakantiecursus Fysica

Doelgroep

De vakantiecursus fysica voor de eerstejaars richt zich tot studenten met een zwakkere voorkennis fysica maar ook tot studenten die zich goed willen voorbereiden en eventuele hiaten in hun voorkennis willen wegwerken.

De vakantiecursus fysica richt zich tot alle schakelaars ongeacht hun vooropleiding en wordt zeer sterk aanbevolen.

Inhoud en periode

De vakantiecursus bestaat uit verschillende modules die elk 3 uur duren. Elke module herhaalt de begrippen nodig uit het secundair om de verdere studies met goed gevolg te kunnen aanvatten.

maandag 10/09 van 13u15 tot 16u30 : Kinematica: 1-dimensionale beweging, snelheid en versnelling, 2-dimensionale beweging, snelheidsvector, versnellingsvector, cirkelbeweging
woensdag 12/09 van 9u15 tot 12u30 : Dynamica: De wetten van Newton, impuls, wrijvingskrachten
vrijdag 14/09 van 9u15 tot 12u30 : Dynamica: Arbeid en energie, kinetische, potentiële energie, behoud van energie

Locatie

Alle lessen gaan door op Campus Schoonmeersen gebouw C. De exacte lokalen zullen tijdig medegedeeld worden.

Studiemateriaal

De syllabus van de vakantiecursus fysica kan aangeschaft worden bij de betrokken docent bij de aanvang van elke les.

Inschrijven

De inschrijving start vanaf 1 juli 2018 en loopt tot de start van de vakantiecursus. 

Kostprijs

Syllabus Fysica: ongeveer 6 €

Bijkomende inlichtingen

Gauthier.Vanhaelewyn@UGent.be