Instapproef

Voor studenten die niet hebben kunnen deelnemen aan een ijkingstoets op 5 juli of 13 augustus 2021 is de instapproef verplicht om te kunnen starten aan de opleiding industrieel ingenieur Biowetenschappen of Bio-industriële wetenschappen.

De proef test via meerkeuzevragen enkele vaardigheden die belangrijk zijn voor vakken die je krijgt in het eerste jaar van de opleiding industrieel ingenieur bio(industriële)wetenschappen.

De inhoud van de vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 4 uur wiskunde.

Wanneer en hoe?

De toets vindt online plaats. De toets duurt maximaal 2 uur.

Resultaat

Je ontvangt je resultaat meteen nadat je de toets hebt afgelegd.

Bij het berekenen van je score wordt een giscorrectie toegepast:

  • Correct antwoord = 1 punt
  • Geen antwoord = 0 punten
  • Fout antwoord = er wordt 1/3e punt afgetrokken van de totaalscore.

Het eindresultaat wordt dan omgerekend naar 20 punten.

Verplicht?

Deelname is verplicht, maar niet bindend. Dat wil zeggen dat je niet hoeft te slagen om te starten met de opleiding.

Wanneer je aan de instapproef hebt deelgenomen, kan je je inschrijving voor de opleiding starten of voltooien.

Inschrijven voor de instapproef