Vakantiecursussen

Volg een snelcursus wiskunde, chemie, of fysica in de zomervakantie en bereid je voor op je studies tot bio- of industrieel ingenieur.

Bio-ingenieur

Waar en wanneer?

 • Op de campus Coupure van de UGent, in auditorium Oehoe
 • Op 6, 7, 9 en 10 september 2021 van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Schrijf je hier in vanaf 1 juli 2021. 

Contact

Hilde Vernieuwe -

Onderwerpen

Gedurende 4 dagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies, kegelsneden
 • Transcendente functies: exponentiële, goniometrische en hun inverse
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Limieten: rekenregels, continuïteit, ook met oneindig
 • Afgeleiden: definitie, rekenregels, kettingregel
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen
 • Matrices

Waar en wanneer?

 • Op de campus Schoonmeersen van de UGent, in lokaal B.1.032.
 • Op woensdag 1/9, donderdag 2/9 en vrijdag 3/9 2021, van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Voor wie?

 • Voor alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen willen starten.
 • De vakantiecursus on campus is bedoeld voor studenten die wekelijks 1 uur chemie of 2 uur natuurwetenschappen hebben gehad.
 • Kom je uit een wetenschappelijke richting, maar wil je toch je chemische voorkennis bijwerken of opfrissen? Dan ben je ook welkom. Of je kan je inschrijven voor het online zelfstudiepakket. Dat kan je aanduiding bij je inschrijving.

Inschrijven

Contact

Sanne Kiekens -

Onderwerpen

Gedurende 3 dagen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Atoombouw
 • Chemische bindingen
 • Naamgeving
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
 • Oplossingen
 • Chemische reacties (balanceren – kwantificeren – uitwisselingsreacties)
 • Chemisch evenwicht
 • Zuren en basen

Industrieel ingenieur

Campus Kortrijk

Campus Schoonmeersen

Waar en wanneer?

 • Op de campus Schoonmeersen van de UGent, in lokaal B.1.032 
 • Op 23, 24, 25 en 26 augustus 2021 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Voor wie?

Voor alle studenten die de volgende opleiding willen starten:

 • Bachelor of Science in de biowetenschappen
 • Schakelprogramma tot
  • Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
  • Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie

Inschrijven

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Contact

Hilde Vernieuwe - hilde.vernieuwe@ugent.be

Onderwerpen

Gedurende 4 dagen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies
 • Transcendente functies: exponentiële en goniometrische
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen

Waar en wanneer?

 • Op de campus Schoonmeersen van de UGent, in lokaal B.1.032
 • Op woensdag 1/9, donderdag 2/9 en vrijdag 3/9/2021, van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur

Voor wie?

 • voor alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de biowetenschappen willen starten.
 • De vakantiecursus on campus is bedoeld voor studenten die wekelijks 1 uur chemie of 2 uur natuurwetenschappen hebben gehad.

 • Kom je uit een wetenschappelijke richting, maar wil je toch je chemische voorkennis bijwerken of opfrissen? Dan ben je ook welkom. Of je kan je inschrijven voor het online zelfstudiepakket. Dat kan je aanduiding bij je inschrijving.

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online lesmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Contact

Sanne Kiekens -

Onderwerpen

Gedurende 3 dagen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Atoombouw
 • Chemische bindingen
 • Naamgeving
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
 • Oplossingen
 • Chemische reacties (balanceren – kwantificeren – uitwisselingsreacties)
 • Chemisch evenwicht
 • Zuren en basen

Waar en wanneer?

 • Op de campus Schoonmeersen van de UGent, in lokaal B.1.034 
 • Op dinsdag 31/8, donderdag 2/9 en vrijdag 3/9/2021 , van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Voor wie?

Voor alle studenten die de volgende opleiding willen starten:

 • Bachelor of Science in de biowetenschappen
 • Schakelprogramma tot
  • Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
  • Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie 

Inschrijven

Prijs

De syllabus fysica kost €7.

Contact

Dr. Gauthier Vanhaelewyn -

Onderwerpen

Gedurende 3 dagen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • 1- en 2-dimensionale beweging
 • Snelheid en snelheidsvector
 • Versnelling en versnellingsvector
 • Cirkelbeweging
 • De wetten van Newton, impuls, wrijvingskrachten
 • Arbeid en energie, kinetische, potentiële energie, behoud van energie