Vakantiecursussen

Bio-ingenieur

De vakantiecursus vindt plaats op 19, 20, 22 en 23 augustus 2019, van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u, op Campus Coupure (Coupure Links 653, Gent).
De syllabus wiskunde kost €6.

Registreren via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/vakantiecursus 

Contact: dr. ir. Hilde Vernieuwe - Hilde.Vernieuwe@ugent.be

Onderwerpen:

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies, kegelsneden
 • Transcendente functies: exponentiële, goniometrische en hun inverse
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Limieten: rekenregels, continuïteit, ook met oneindig
 • Afgeleiden: definitie, rekenregels, kettingregel
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen
 • Matrices
 • Ijkingstoets vorige editie

De vakantiecursus vindt plaats op 16, 17 en 18 september 2019, van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u, op Campus Schoonmeersen (gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1, Gent).

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Registreren is mogelijk vanaf 1 juli 2019.

Contact: Dr. ir. Inge De Bo -

Onderwerpen:

 • Atoombouw
 • Chemische bindingen
 • Naamgeving
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
 • Oplossingen
 • Chemische reacties (balanceren – kwantificeren – uitwisselingsreacties)
 • Chemisch evenwicht
 • Zuren en basen

Industrieel ingenieur

Campus Kortrijk

 

Campus Schoonmeersen

De vakantiecursus vindt plaats op 9, 10, 12 en 13 september, van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u, op Campus Schoonmeersen (gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1, Gent).

De cursus is bedoeld voor alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de Biowetenschappen willen starten en voor studenten die het schakelprogramma tot een Master of Science in de biowetenschappen of de Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie willen volgen.

De syllabus wiskunde kost €5.

Registreren via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/vakantiecursusindustrieelingenieurs 

Contact: dr. ir. Hilde Vernieuwe - Hilde.Vernieuwe@ugent.be

Onderwerpen:

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies
 • Transcendente functies: exponentiële en goniometrische
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen

De vakantiecursus vindt plaats op 16, 17 en 18 september, van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u, op Campus Schoonmeersen (gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1, Gent).

De vakantiecursus is bedoeld voor alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de Biowetenschappen willen starten.

De vakantiecursus is gratis en er is online lesmateriaal beschikbaar.

Registreren is mogelijk vanaf 1 juli 2019.

Contact: Dr. ir. Inge De Bo -

Onderwerpen:

 • Atoombouw
 • Chemische bindingen
 • Naamgeving
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
 • Oplossingen
 • Chemische reacties (balanceren – kwantificeren – uitwisselingsreacties)
 • Chemisch evenwicht
 • Zuren en basen

De vakantiecursus vindt plaats op 16, 17 en 18 september, van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u, op Campus Schoonmeersen (gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1, Gent).

De cursus is bedoeld voor alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de Biowetenschappen willen starten en voor studenten die het schakelprogramma tot een Master of Science in de biowetenschappen of de Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie willen volgen.

De syllabus fysica kost €7.

Registreren is mogelijk vanaf 1 juli 2019.

Contact: Dr. Gauthier Vanhaelewyn -

Onderwerpen:

 • 1- en 2-dimensionale beweging
 • Snelheid en snelheidsvector
 • Versnelling en versnellingsvector
 • Cirkelbeweging
 • De wetten van Newton, impuls, wrijvingskrachten
 • Arbeid en energie, kinetische, potentiële energie, behoud van energie