Vakantiecursussen

Volg een snelcursus wiskunde, chemie, of fysica in de zomervakantie en bereid je voor op je studies tot bio- of industrieel ingenieur.

Bio-ingenieur

Waar en wanneer?

 • Op de campus Coupure van de UGent 
 • In de week van 6 september 2021

Verdere concrete info wordt later bekendgemaakt.

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze vakantiecursus starten op 1 juli 2021. 

Contact

Hilde Vernieuwe -

Onderwerpen

Gedurende 4 dagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies, kegelsneden
 • Transcendente functies: exponentiële, goniometrische en hun inverse
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Limieten: rekenregels, continuïteit, ook met oneindig
 • Afgeleiden: definitie, rekenregels, kettingregel
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen
 • Matrices

Waar en wanneer?

 • Op de campus Coupure van de UGent 
 • In de week van 30 augustus 2021

Verdere concrete info wordt later bekendgemaakt.

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Online oefenplatform

Alle deelnemers van de vakantiecursus krijgen toegang tot een online platform om de basisleerstof chemie zelfstandig thuis in te oefenen. 

Kan je niet aanwezig zijn in de vakantiecursus, maar wil je graag wel toegang tot het platform? Dat kan: geef dit aan bij je inschrijving.

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze vakantiecursus starten op 1 juli 2021.

Contact

Sanne Kiekens -

Onderwerpen

Gedurende 3 dagen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Atoombouw
 • Chemische bindingen
 • Naamgeving
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
 • Oplossingen
 • Chemische reacties (balanceren – kwantificeren – uitwisselingsreacties)
 • Chemisch evenwicht
 • Zuren en basen

Industrieel ingenieur

Campus Kortrijk

Campus Schoonmeersen

Waar en wanneer?

 • Op de campus Coupure of op campus Schoonmeersen van de UGent
 • In de week van 23 augustus 2021

Verdere concrete info wordt later bekendgemaakt.

Voor wie?

Voor alle studenten die de volgende opleiding willen starten:

 • Bachelor of Science in de biowetenschappen
 • Schakelprogramma tot
  • Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
  • Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze vakantiecursus starten op 1 juli 2021.

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Contact

Hilde Vernieuwe - hilde.vernieuwe@ugent.be

Onderwerpen

Gedurende 4 dagen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies
 • Transcendente functies: exponentiële en goniometrische
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen

Waar en wanneer?

 • Op de campus Coupure van de UGent 
 • In de week van 30 augustus 2021

Verdere concrete info wordt later bekendgemaakt.

Voor wie?

De vakantiecursus is bedoeld voor alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de biowetenschappen willen starten.

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online lesmateriaal beschikbaar.

Online oefenplatform

Alle deelnemers van de vakantiecursus krijgen toegang tot een online platform om de basisleerstof chemie zelfstandig thuis in te oefenen. 

Kan je niet aanwezig zijn in de vakantiecursus, maar wil je graag wel toegang tot het platform? Dat kan: geef dit aan bij je inschrijving.

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze vakantiecursus starten op 1 juli 2021.

Contact

Sanne Kiekens -

Onderwerpen

Gedurende 3 dagen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Atoombouw
 • Chemische bindingen
 • Naamgeving
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
 • Oplossingen
 • Chemische reacties (balanceren – kwantificeren – uitwisselingsreacties)
 • Chemisch evenwicht
 • Zuren en basen

Waar en wanneer?

 • Op de campus Coupure van de UGent
 • In de week van 30 augustus 2021

Verdere concrete info wordt later bekendgemaakt.

Voor wie?

Voor alle studenten die de volgende opleiding willen starten:

 • Bachelor of Science in de biowetenschappen
 • Schakelprogramma tot
  • Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
  • Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie 

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze vakantiecursus starten op 1 juli 2021.

Prijs

De syllabus fysica kost €7.

Contact

Dr. Gauthier Vanhaelewyn -

Onderwerpen

Gedurende 3 dagen komen volgende onderwerpen aan bod:

 • 1- en 2-dimensionale beweging
 • Snelheid en snelheidsvector
 • Versnelling en versnellingsvector
 • Cirkelbeweging
 • De wetten van Newton, impuls, wrijvingskrachten
 • Arbeid en energie, kinetische, potentiële energie, behoud van energie