Vakantiecursussen

Bio-ingenieur

Wanneer en waar?

De vakantiecursus vindt plaats op 19, 20, 22 en 23 augustus 2019, van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u, op Campus Coupure (Coupure Links 653, Gent).

Prijs

De syllabus wiskunde kost €6.

Inschrijven

Contact

Onderwerpen

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies, kegelsneden
 • Transcendente functies: exponentiële, goniometrische en hun inverse
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Limieten: rekenregels, continuïteit, ook met oneindig
 • Afgeleiden: definitie, rekenregels, kettingregel
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen
 • Matrices
 • Ijkingstoets vorige editie

Wanneer en waar?

De vakantiecursus vindt plaats op 16, 17 en 18 september 2019, van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u, op Campus Schoonmeersen (gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1, Gent).

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Contact

Onderwerpen

 • Atoombouw
 • Chemische bindingen
 • Naamgeving
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
 • Oplossingen
 • Chemische reacties (balanceren – kwantificeren – uitwisselingsreacties)
 • Chemisch evenwicht
 • Zuren en basen

Industrieel ingenieur

Campus Kortrijk

 

Campus Schoonmeersen

Wanneer en waar?

De vakantiecursus vindt plaats op 9, 10, 12 en 13 september, van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u, op Campus Schoonmeersen (gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1, Gent).

Voor wie?

Voor alle studenten die de volgende opleiding willen starten:

 • Bachelor of Science in de Biowetenschappen
 • Schakelprogramma tot
  • Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
  • Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie

Inschrijven

Prijs

De syllabus wiskunde kost €5.

Contact

Onderwerpen:

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies
 • Transcendente functies: exponentiële en goniometrische
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen

Wanneer en waar?

De vakantiecursus vindt plaats op 16, 17 en 18 september, van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u, op Campus Schoonmeersen (gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1, Gent).

Voor wie?

De vakantiecursus is bedoeld voor alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de Biowetenschappen willen starten.

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online lesmateriaal beschikbaar.

Inschrijven

Contact

Onderwerpen

 • Atoombouw
 • Chemische bindingen
 • Naamgeving
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
 • Oplossingen
 • Chemische reacties (balanceren – kwantificeren – uitwisselingsreacties)
 • Chemisch evenwicht
 • Zuren en basen

Wanneer en waar?

De vakantiecursus vindt plaats op 16, 17 en 18 september, van 9u tot 12.30u en van 13.30u tot 16u, op Campus Schoonmeersen (gebouw C, Valentin Vaerwyckweg 1, Gent).

Voor wie?

Voor alle studenten die de volgende opleiding willen starten:

 • Bachelor of Science in de Biowetenschappen
 • Schakelprogramma tot
  • Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
  • Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie 

Inschrijven

Prijs

De syllabus fysica kost €7.

Contact

 • 1- en 2-dimensionale beweging
 • Snelheid en snelheidsvector
 • Versnelling en versnellingsvector
 • Cirkelbeweging
 • De wetten van Newton, impuls, wrijvingskrachten
 • Arbeid en energie, kinetische, potentiële energie, behoud van energie