Vakantiecursussen

Bio-ingenieur

Wanneer en waar?

De vakantiecursus wordt op campus Coupure van de UGent georganiseerd op ma 7/9, di 8/9, woe 9/9 en do 10/9.

De cursus gaat dagelijks door van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.

De leslokalen waar de vakantiecursus wiskunde zullen doorgaan zullen later bekend gemaakt worden.

 

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

 

Inschrijven

Je kan inschrijven via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/VakantiecurssusBW

Mensen die niet aanwezig kunnen zijn op (bepaalde) dagen of enkel toegang willen krijgen tot het online materiaal mailen naar Anthony.Parmentier@UGent.be  

 

Contact

 

Onderwerpen

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies, kegelsneden
 • Transcendente functies: exponentiële, goniometrische en hun inverse
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Limieten: rekenregels, continuïteit, ook met oneindig
 • Afgeleiden: definitie, rekenregels, kettingregel
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen
 • Matrices
 • Ijkingstoets vorige editie

Wanneer en waar?

De vakantiecursus wordt op campus Coupure van de UGent georganiseerd op vrij 11/9, ma 14/9 en di 15/9.  De cursus gaat dagelijks door van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.

De leslokalen waar de vakantiecursus chemie zullen doorgaan zullen later bekend gemaakt worden.​ 

 

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

 

Online oefenplatform

Alle deelnemers van de vakantiecursus krijgen toegang tot een online platform om de basisleerstof chemie zelfstandig thuis in te oefenen. 

Kan je niet aanwezig zijn in de vakantiecursus, maar wil je graag wel toegang tot het platform? Dat kan: geef dit aan bij je inschrijving.

 

Inschrijven

Je kan inschrijven via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/chemievooringenieursFBW

 

Contact

dr. ir. Inge De Bo -

 

Onderwerpen

 • Atoombouw
 • Chemische bindingen
 • Naamgeving
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
 • Oplossingen
 • Chemische reacties (balanceren – kwantificeren – uitwisselingsreacties)
 • Chemisch evenwicht
 • Zuren en basen

Industrieel ingenieur

Campus Kortrijk

 

Campus Schoonmeersen

Wanneer en waar?

De vakantiecursus wordt op campus Coupure van de UGent georganiseerd op ma 7/9, di 8/9, woe 9/9 en do 10/9.

De cursus gaat dagelijks door van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.

De leslokalen waar de vakantiecursus wiskunde zullen doorgaan zullen later bekend gemaakt worden.


Voor wie?

Voor alle studenten die de volgende opleiding willen starten:

 • Bachelor of Science in de biowetenschappen
 • Schakelprogramma tot
  • Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
  • Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie

Inschrijven

Je kan inschrijven via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/vakantiecursusindustrieelingenieurs

Studenten die de vakantiecursus niet kunnen bijwonen, maar graag toegang zouden hebben tot het leermateriaal mogen een mail mogen sturen naar hilde.vernieuwe@ugent.be

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online cursusmateriaal beschikbaar.

Contact

Onderwerpen:

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies
 • Transcendente functies: exponentiële en goniometrische
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen

Wanneer en waar?

De vakantiecursus wordt op campus Coupure van de UGent georganiseerd op vrij 11/9, ma 14/9 en di 15/9.  De cursus gaat dagelijks door van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.

De leslokalen waar de vakantiecursus chemie zullen doorgaan zullen later bekend gemaakt worden.​

Voor wie?

De vakantiecursus is bedoeld voor alle studenten die de opleiding Bachelor of Science in de biowetenschappen willen starten.

Prijs

De vakantiecursus is gratis en er is online lesmateriaal beschikbaar.

Online oefenplatform

Alle deelnemers van de vakantiecursus krijgen toegang tot een online platform om de basisleerstof chemie zelfstandig thuis in te oefenen. 

Kan je niet aanwezig zijn in de vakantiecursus, maar wil je graag wel toegang tot het platform? Dat kan: geef dit aan bij je inschrijving.

Inschrijven

Je kan inschrijven via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/chemievooringenieursFBW

Contact

Onderwerpen

 • Atoombouw
 • Chemische bindingen
 • Naamgeving
 • Rekenen met atomen, moleculen en ionen
 • Oplossingen
 • Chemische reacties (balanceren – kwantificeren – uitwisselingsreacties)
 • Chemisch evenwicht
 • Zuren en basen

Wanneer en waar?

De vakantiecursus wordt op campus Coupure van de UGent georganiseerd op vrij 11/9, ma 14/9 en di 15/9.  De cursus gaat dagelijks door van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30.

Het leslokaal waar de vakantiecursus fysica zal doorgaan zal later bekend gemaakt worden.​

Voor wie?

Voor alle studenten die de volgende opleiding willen starten:

 • Bachelor of Science in de biowetenschappen
 • Schakelprogramma tot
  • Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
  • Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
  • Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie 

Inschrijven

Je kan inschrijven via https://eventmanager.ugent.be/vakantiecursusfysicaindustrieelingenieur

Prijs

De syllabus fysica kost €7.

Contact

 • 1- en 2-dimensionale beweging
 • Snelheid en snelheidsvector
 • Versnelling en versnellingsvector
 • Cirkelbeweging
 • De wetten van Newton, impuls, wrijvingskrachten
 • Arbeid en energie, kinetische, potentiële energie, behoud van energie