Vakantiecursus wiskunde

Doelgroep

Voor alle studenten die de opleiding bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen willen starten.

Inhoud

 1. De reële getallen: opbouw, orderelatie, intervallen, absolute waarde, rationale machten, n-de machtswortels, veeltermen, vergelijkingen en ongelijkheden van de eerste en tweede graad
 2. Het Euclidisch vectorvlak V2 (R)hoek tussen 2 vectoren, (half)rechten en lijnstukken, bewerkingen met vectoren in het vlak, basis, scalair product, afstand tussen twee punten
 3. De rechte in het vlak: cartesische vergelijking, parametervergelijking, vectoriële vergelijking, afstand van een punt tot een rechte
 4. Kegelsneden: cirkel, ellips, hyperbool, parabool, vergelijking omzetten naar standaardvorm d.m.v. translatieformules
 5. De Euclidische vectorruimte V3 (R): rechten en vlakken, hoek tussen 2 vectoren, bewerkingen met vectoren in het vlak, basis, scalair product, afstand tussen twee punten
 6. De rechte en het vlak in de ruimte: richting van een rechte, vergelijkingen van een rechte, vergelijkingen van een vla, evenwijdige en orthogonale stand van 2 vlakken, evenwijdige en orthogonale stand van een rechte en een vlak
 7. Complexe getallen: bewerkingen, definities, meetkundige voorstelling, eigenschappen, oplossen van vierkantsvergelijking in C
 8. Matrices en determinanten: definities en bewerkingen met matrices, inverse, determinant vierkante matrix
 9. Lineaire stelsels: combinatiemethode, substitutiemethode, stelsels ongelijkheden
 10. Reële functies: soorten, bewerkingen, samenstellen, eigenschappen, schaling en verschuiving, inverse functies
 11. Goniometrie: rechthoekige en willekeurige driehoeken, de goniometrische cirkel, bijzondere hoeken, aanverwante hoeken, veelgebruikte formules, vergelijkingen, goniometrische en cyclometrische functies
 12. Limieten en continuïteit: definitie, eigenschappen, berekening, onbepaalde vormen
 13. Afgeleiden en toepassingen: definitie, meetkundige interpretatie, basisrekenregels, kettingregel, afgeleide van de inverse functie, regel van de l'Hospital
 14. Functieonderzoek: asymptoten, stijgen/dalen en extrema, convex/concaaf en buigpunten, extremumproblemen, grafiek van een functie
 15. Exponentiële en logaritmische functies: definities, eigenschappen, het getal e, exponentiële groei, afgeleiden, regel van de l'Hospital
 16. Integralen: differentiaal, primitieve functies, onbepaalde integraal, integratiemethodes, bepaalde integraal

Periode

De cursus gaat dit jaar door van woensdag 12 september t/m woensdag 19 september 2018, telkens van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00. De lessen gaan door in groepen van ongeveer 30 studenten.

Locatie

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Campus Coupure , Coupure Links 653, 9000 Gent.

Studiemateriaal

De cursusnota’s zullen online te downloaden zijn. De link ontvang je via mail (in september) als je bent ingeschreven.

Inschrijven

Je hoeft nog niet ingeschreven te zijn aan de UGent om de vakantiecursus te volgen.

De inschrijving voor de vakantiecursus start vanaf 1 juli 2018 en loopt tot en met 5 september 2018. Om in te schrijven klikt u op de volgende link (! wordt geactiveerd van zodra de inschrijvingsperiode start): https://webapps.ugent.be/eventManager/events/VakantiecursusWiskunde

Kostprijs

Gratis.

Contact

Voor meer info kan je terecht bij , studiebegeleider wiskunde op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.