Vakantiecursus wiskunde

Doelgroep

Voor alle studenten die de opleiding bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen willen starten.

Inhoud

 1. De reële getallen: opbouw, orderelatie, intervallen, absolute waarde, rationale machten, n-de machtswortels, veeltermen, vergelijkingen en ongelijkheden van de eerste en tweede graad
 2. Het Euclidisch vectorvlak V2 (R)hoek tussen 2 vectoren, (half)rechten en lijnstukken, bewerkingen met vectoren in het vlak, basis, scalair product, afstand tussen twee punten
 3. De rechte in het vlak: cartesische vergelijking, parametervergelijking, vectoriële vergelijking, afstand van een punt tot een rechte
 4. Kegelsneden: cirkel, ellips, hyperbool, parabool, vergelijking omzetten naar standaardvorm d.m.v. translatieformules
 5. De Euclidische vectorruimte V3 (R): rechten en vlakken, hoek tussen 2 vectoren, bewerkingen met vectoren in het vlak, basis, scalair product, afstand tussen twee punten
 6. De rechte en het vlak in de ruimte: richting van een rechte, vergelijkingen van een rechte, vergelijkingen van een vla, evenwijdige en orthogonale stand van 2 vlakken, evenwijdige en orthogonale stand van een rechte en een vlak
 7. Complexe getallen: bewerkingen, definities, meetkundige voorstelling, eigenschappen, oplossen van vierkantsvergelijking in C
 8. Matrices en determinanten: definities en bewerkingen met matrices, inverse, determinant vierkante matrix
 9. Lineaire stelsels: combinatiemethode, substitutiemethode, stelsels ongelijkheden
 10. Reële functies: soorten, bewerkingen, samenstellen, eigenschappen, schaling en verschuiving, inverse functies
 11. Goniometrie: rechthoekige en willekeurige driehoeken, de goniometrische cirkel, bijzondere hoeken, aanverwante hoeken, veelgebruikte formules, vergelijkingen, goniometrische en cyclometrische functies
 12. Limieten en continuïteit: definitie, eigenschappen, berekening, onbepaalde vormen
 13. Afgeleiden en toepassingen: definitie, meetkundige interpretatie, basisrekenregels, kettingregel, afgeleide van de inverse functie, regel van de l'Hospital
 14. Functieonderzoek: asymptoten, stijgen/dalen en extrema, convex/concaaf en buigpunten, extremumproblemen, grafiek van een functie
 15. Exponentiële en logaritmische functies: definities, eigenschappen, het getal e, exponentiële groei, afgeleiden, regel van de l'Hospital
 16. Integralen: differentiaal, primitieve functies, onbepaalde integraal, integratiemethodes, bepaalde integraal

Periode

De cursus gaat dit jaar door van woensdag 12 september t/m woensdag 19 september 2018, telkens van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00. De lessen gaan door in groepen van ongeveer 30 studenten.

Locatie

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Campus Coupure , Coupure Links 653, 9000 Gent.

Inschrijven

Je hoeft nog niet ingeschreven te zijn aan de UGent om de vakantiecursus te volgen.

De inschrijving voor de vakantiecursus start vanaf 1 juli 2018 en loopt tot en met 5 september 2018. Om in te schrijven klikt u op de volgende link (! wordt geactiveerd van zodra de inschrijvingsperiode start): https://webapps.ugent.be/eventManager/events/VakantiecursusWiskunde

Kostprijs

Gratis.

Contact

Voor meer info kan je terecht bij , studiebegeleider wiskunde op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.