Bio-ingenieurswetenschappen

Hieronder vind je een overzicht van de vakken. Voor inhoudelijke details, zie de studiegids.

Bachelor

> Aardwetenschappen (7 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Marc Van Meirvenne

> Bodemkunde (5 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Stefaan De Neve

> Landinformatiesystemen (5 studiepunten)
   Medelesgever: Prof. Dr. ir. Marc Van Meirvenne

> Bodemkunde en bodemfysica (4 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Wim Cornelis, medelesgever: Prof. Dr. ir. Stefaan De Neve

Master 

> Toegepaste bodemfysica (5 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Wim Cornelis

> Irrigation and drainage (5 studiepunten)
   Medelesgever: Prof. Dr. ir. Wim Cornelis

> Nutriëntenbeheer (5 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Stefaan De Neve

> Modellen voor bodembeheer (4 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Stefaan De Neve

> Biologische landbouw (4 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Stefaan De Neve

> Bodemerosie en bodembehoud (5 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Ann Verdoodt

> Verontreiniging en sanering van bodems (6 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Piet Seuntjens

> Milieutechnologie: bodem en afval (5 studiepunten)
   Medelesgever: Prof. Dr. ir. Piet Seuntjens

> Geostatistiek (5 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Marc Van Meirvenne

> Landinformatiesystemen: toepassingen (3 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Marc Van Meirvenne

> Landevaluatie (5 studiepunten)
   Lesgever: Prof. Dr. ir. Ann Verdoodt