Onderzoeksgroepen

Het onderzoek aan de vakgroep is opgesplitst in vijf disciplines die sterk met elkaar verweven zijn. Deze disciplines vormen tevens de vijf onderzoeksgroepen waaruit de vakgroep is opgebouwd:

Ruimtelijke bodeminventarisatietechnieken

Teneinde bodemkenmerken te beheren is hun inventarisatie in 3D nodig. Het onderzoek van dit team richt zich op alle aspecten die hiermee verband houden. > Verder lezen

Bodemfysica

Het onderzoek richt zich op fysische en hydraulische eigenschappen van en processen in de onverzadigde (vadose) zone van de bodem, en op diverse kleinschalige technieken voor in situ waterconservering en regenwatercaptatie. > Verder lezen

Bodemvruchtbaarheid en nutriëntenbeheer

Onderzoek wordt verricht naar de dynamiek van nutriënten en organische stof in bodems. > Verder lezen

Bodemdegradatie en bodembehoud

Het onderzoek richt zich op de diverse aspecten van bodemdegradatie, bodemerosie en landevaluatie met het oog op een duurzaam beheer van onze bodems. > Verder lezen

Bodemverontreiniging en bodemsanering

De onderzoeksgroep richt zich op een beter begrip van de de fysische processen die bepalend zijn voor het gedrag en transport van chemische stoffen in de bodem, en ontwikkelt reactieve transportmodellen en bijhorende meetapparatuur. > Verder lezen

Plaatsspecifiek Bodem- en gewasbeheer (SiTeMan)

Onze onderzoeksgroep combineert hoogtechnologische sensors en geavanceerde datafusie- en geostatistische modelleermethoden met systeemcontrole-technologie om de inputs van een landbouwbedrijf te optimaliseren op veld/subveld-niveau en zo de opbrengst op een duurzame manier te verhogen. >Verder lezen