Dienstverlening

De onderzoeksgroep Bodemdegradatie en Bodembehoud beschikt over de expertise en uitrusting om processen van bodemdegradatie te begroten. Zowel regenvalsimulatoren als een windtunnel laten ons toe de achterliggende processen van bodemerosie door wind en water beter te begrijpen en te kwantificeren. Daarnaast beschikt onze onderzoeksgroep over een goed uitgerust labo voor analyse van de meest courante fysische bodemeigenschappen.

Simulatoren:

  • Windtunnel (testsectie 12 x 1.2 x 1.8 m) met ingebouwde regenvalsimulator (nozzle simulator)
  • Laboregenvalsimulator (capillaire druppelvormers)
  • Veldregenvalsimulator (nozzle simulator)
  • Veldregenvalsimulator (oscillating nozzle simulator)

Laboratorium:

  • Aggregaatstabiliteit
  • Compactie: labo penetrometer, penetrologger
  • Schuifweerstand
  • Consistentie: Atterbergse waarden

MEER INFO?

Ann Verdoodt