Onderzoeksprojecten en doctoraten

Projecten

Lopende projecten

 • Kwantificering van de gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem (België)
 • Begroten van grof stof emissie in de Gentse Kanaalzone en de Haven van Antwerpen (België)
 • Fysische kwaliteit van ondergrond van gras- en kunstgrasvelden (België)
 • Improving home garden soil fertility management to enhance nutritional security among rural homesteads in Vhembe (Limpopo, South Africa)
 • Environmental impact and agronomic potential of termite mounds in the metalliferous zone of the Katanga (Congo)
 • Sustainable Management of Marginal Drylands (SUMAMAD)
 • Research capacity building project: Center of Technical Knowledge for Crop Production Modelling (Thailand)
 • Implementing novel technologies for the spatial inventory of soil quality (Sri Lanka)
 • Soil organic matter management for improving the agricultural production of degraded soils around Kisangani (Congo)
 • Technology development for improving soil fertility, crop yields and food security on small-scale farms in Western Kenya

  Recent afgelopen projecten

  • Assistance a la finalisation de la carte pedologique du Burundi
  • PROSENSOLS (Protect our soils): Sensibilisering van het breder publiek rond bodemdegradatie en ontwikkeling van maatregelen ter bescherming van bodems onder landbouw.

  Doctoraten

  Lopende doctoraten

  • Multi-tracer methoden voor het bepalen van bodemherverdeling in functie van bodembehoud, duurzame productie en milieuzorg (België) (Nick Ryken, Ann Verdoodt, Pascal Boeckx)
  • Strategic erosion control in Rwanda: regional soil erosion risk assessment and integrated, participatory assessment of soil conservation strategies (Jules Rutebuka, Ann Verdoodt, Désiré Kagabo Mbarushimana)
  • Revealing urban soil properties and their spatial patterns to optimize urban soil management (Belgium) (Nele Delbecque, Ann Verdoodt)
  • Vulnerability of tropical crater lakes to water-quality loss: a natural experiment in western Uganda (Wannes De Crop, Dirk Verschuren, Ann Verdoodt)

  Recent afgelopen doctoraten

  • Influence of Acacia plantations on soil properties, soil water balance and ecosystem services in arid lands (Tunisia) (Maarten De Boever, Wim Cornelis, Donald Gabriëls)
  • Modeling hydraulic properties for sustainable soil-water management in Syria (Muhammed Khlosi, Wim Cornelis, Donald Gabriëls)
  • Evaluating soil properties for assessing the soil structure quality under tropical and temperate conditions (Belgium, Venezuela) (Mansonia Pulido, Wim Cornelis, Donald Gabriëls)
  • Erosion processes and physical quality of loamy soils as affected by reduced tillage (België) (Jan Vermang, Wim Cornelis, Donald Gabriels)
  • Carbon sequestration and ecosystem health in a restored tropical rangeland: Assessing the effects of enclosures and grazing management (Kenya) (Stephen Mureithi, Eric Van Ranst, Ann Verdoodt)