Onderzoeksgroep Bodemfysica

Welkom op de website van de onderzoeksgroep Bodemfysica SOPHY (Soil Physics). SOPHY is één van de vijf onderzoeksgroepen van de Vakgroep Bodembeheer, UGent.

Onze missie is om via onderzoek en onderwijs fysische en hydraulische bodemeigenschappen en transportprocessen in de onverzadigde (vadoze) zone van de bodem beter te begrijpen, te simuleren en te voorspellen, en deze know-how aan te wenden om bodemwaterbeheer en in situ watercaptatie te optimalizeren in het licht van duurzame ontwikkeling. De onderzoeksgroep richt zich op de internationale waterproblematiek en stelt hierbij de bodem als medium voor biomassaproductie en voor opslag, filtratie en omzetting van voedingsstoffen, chemische stoffen en water, en de bodemkwaliteit in het bijzonder, centraal. 

 

Belangrijkste onderzoekslijnen

  • Methodes en strategieën voor het fysisch en hydraulisch karakteriseren van bodems op verschillende temporele en ruimtelijke niveaus
  • 3D gekoppelde oppervlakkige-ondergrondse modellering van transport van water en agrochemicaliën
  • Optimaliseren van bodembeheer voor in situ wateropvang (in situ water- en bodemconservering, conserveringslandbouw, bodemverbeteraars, ...)
  • Monitoring van fysische kwaliteit van bodem
  • Fysische kwaliteit van ondergrond bij van gras- en kunstgrasvelden
  • Winderosie en stofemissie

Meer info?

Wim Cornelis
Vakgroep Bodembeheer
Coupure links 653
9000 Gent
t 09 264 60 40
f 09 264 62 47
e Wim.Cornelis@UGent.be