Dienstverlening

De onderzoekgroep Bodemfysica beschikt over een goed uitgerust labo om de meest courante fysische en hydraulische eigenschappen van poreuze media en bodems in het bijzonder, te bepalen.

> Bulkdichtheid en porositeit
> Partikeldichtheid
> Waterretentiecurve (pF-curve): zandbak/drukketel; HYPROP-verdampingsmethode
> Hydraulische geleidbaarheid (permeabiliteit): permeameters, infiltrometers
> Aggregaatstabiliteit
> Penetratieweerstand: penetrologger
> Atterbergse waarden (consistentie)
> Granulometrie (textuur)
> Specifiek oppervlak (BET)
> Windtunnel met regenvalsimulator
> Kolomlysimeters
> Vochtgehalte: TDR, capacitantie
> Bodemwaterpotentiaal
> Bodemtemperatuur

 

Meer info?

Neem gerust contact met ons op indien u een analyse bij ons wenst uit te voeren of voor een vrijblijvende offerte.

Wim Cornelis
Vakgroep Bodembeheer
Coupure links 653
9000 Gent
t 09 264 60 40
f 09 264 62 47
e Wim.Cornelis@UGent.be