Onderzoeks- en onderwijsprojecten

Lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten:

 • “Reconstructing the prehistoric landscape of Stonehenge through electromagnetic induction survey”, researcher: Philippe De Smedt, promotor: Marc Van Meirvenne, co-promotor: Philippe Crombé (Department of Archaeology). Period: 01/10/2013 – 30/09/2016.
 • FWO onderzoeksproject “Reconstructing soil discontinuities with multidimensional frequency-domain electromagnetic sensors”, promotor: Marc Van Meirvenne, copromotoren: Henri Verschelde & Hans Dierckx (Vakgroep Fysica en Sterrenkunde). periode: 01/01/2014 - 31/12/2017.
 • EU-LEADER-project, Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, Plattelandsgebied Vlaamse Ardennen, in samenwerking met het Interprovinciaal Proefcentum voor de Aardappelteelt vzw: “Betere aardappelen door rekening te houden met de ondergrond”, looptijd: 1/1/2013 – 30/6/2015.
 • VLIR South Initiative "Implementing novel technologies for the spatial inventory of soil quality" promotoren: Marc Van Meirvenne en Ann Verdoodt, 1/6/2012 – 31/5/2014.
 • EU-COST Action TU1208: "Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar". Country representative. http://www.gpradar.eu
 • EU-LEADER-project, Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, Plattelandsgebied Meetjesland, Leie en Schelde, in samenwerking met het Interprovinciaal Proefcentum voor de Aardappelteelt vzw: “Bodemvariabiliteit in de Meetjeslandse polder”, looptijd: 1/1/2012 – 30/6/2014.

Wetenschappelijke dienstverlening:

Voorbeeld rapportering (met toestemming van de opdrachtgever): survey Knokke-Heist

 • Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen, Geofysisch onderzoek met EMI te Prosperpolder zuid (55 ha), voorjaar 2015.
 • RAAP, Archeologisch adviesbureau, Nederland. Geofysisch onderzoek met EMI te Well (30 ha), voorjaar 2014
 • Grontmij, in opdracht van Gemeente Koksijde: EMI onderzoek domein Ten Bogaerde, Koksijde (10 ha), najaar 2013
 • West-Vlaamse Intercommunale: EMI-survey Proostdijkstraat Veurne (7 ha), najaar 2013
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Opdracht geofysisch onderzoek Onderste Herkenberg met EMI en GPR (1 ha), Nederland, najaar 2013
 • West-Vlaamse Intercommunale & Raakvlak: Geofysisch onderzoek Lentestraat Brugge, zomer 2013
 • TriHARCH, Geoysisch onderzoek van de site "Everberg – Kruisborre" te Kortenberg, in opdracht van Erfgoedhuis Kortenberg, zomer-najaar 2013
 • GATE, Archeologische evaluatie en waardering van de Romeinse site Aalter Loveld (Aalter, provincie Oost-Vlaanderen), in opdracht van Vlaamse Overheid, Beleidsdomein RWO - Onroerend Erfgoed, voorjaar 2013
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Opdracht geofysisch onderzoek te Rijckholt, Nederland, najaar 2012
 • RAAP, Archeologisch adviesbureau, Nederland. Geofysisch onderzoek met EMI en GPR te Spiere, in opdracht van VLM, najaar 2012
 • Raakvlak: Intergemeentelijk Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland: Geofysisch onderzoek tracé A11, voorjaar 2012
 • Walcherse Archeologische Dienst, Nederland. EMI onderzoek locatie Werendijke, najaar 2012
 • KULeuven, Vakgroep Archeologie: geofysisch onderzoek project Haren-Willoofstraat, najaar 2012
 • Raakvlak: Intergemeentelijk Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland: “Geofysische prospectie verdedigingswerken Zwinstreek, lot 1 en lot 2, looptijd 10/2009 – 10/2011.
 • Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) onderzoeksopdracht: “Metingen met een multi-spoel elektromagnetische inductie sensor op het strand van Raversijde (Oostende)”. Looptijd: 29/11/2011 – 30/3/2012.
 • Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) onderzoeksopdracht: “Paleolandschappelijk geofysisch onderzoek van de zone Moervaart-Noord”. Looptijd: 1/2/2011 – 30/6/2011.
 • Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) onderzoeksopdracht: “Geofysisch onderzoek met grondradar van de WO I frontzone”. Looptijd: 1/1/2011 – 31/12/2011.
 • Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, “Archeologische evaluatie en waardering van de site van Butsel (Boutersem, Provincie Vlaams-Brabant)” in onderaanneming van “TRIHARCH - Archeologisch Onderzoek & Advies”. Looptijd: 16/10/2008-15/10/2009.
 • Gemeente Koksijde onderzoeksopdracht: “Geofysisch onderzoek golf ‘Hof ter Hille’ – deel III”. Promotor: Marc Van Meirvenne. Looptijd 7/4/2009 – 1/4/2010.
 • Havenbedrijf Gent onderzoeksopdracht: “Geofysische prospectie van het onteigeningsgebied Rieme-Noord”, Looptijd: 1/5/2009-31/12/2009.
 • OVAM onderzoeksopdracht: “Het opstellen van gebiedsdekkende grensoverschrijdende kaarten voor het BeNeKempen gebied voor Cd, Pb en Zn in de bodem op basis van verschillende datasets”. Looptijd 1/5/2008 – 30/6/2008.
 • OVAM onderzoeksopdracht: “Studie naar de aanwezigheid van zware metalen in de bodem rond Ieper als gevolg van de Eerste Wereldoorlog”. Looptijd 1/9/2008 – 30/8/2009.
 • Gemeente Koksijde onderzoeksopdracht: “Geofysisch archeologisch onderzoek golfterrein Hof ter Hille – deel II”. Looptijd 4/8/2008 – 4/8/2009.
 • Gemeente Koksijde onderzoeksopdracht: “Geofysisch onderzoek Hof ter Hille”. Looptijd 1/5/2008 – 30/6/2008.