Het mysterie van de Everberg ontrafeld?

In het kader van de viering “900 jaar Everberg” werd door de Archeologische Werkgroep Kortenberg van het Erfgoedhuis Kortenberg vzw een project opgestart om na te gaan of de bewering klopt dat er zich ooit een middeleeuwse versterking bevond op de Everberg. Het onderzoek bestaat zowel uit een historisch als een archeologisch onderzoek.

Daarbij is het niet de bedoeling om opgravingen uit te voeren, maar wel om met niet destructieve geofysische prospectietechnieken te werken.
Dit laatste werd toevertrouwd aan ORBit.

Meer info?