Onderzoeksgroep Bodemverontreiniging en Bodemsanering

Welkom op de website van de onderzoeksgroep Bodemverontreiniging SOCON (Soil Contamination). SOCON is één van de vijf onderzoeksgroepen van de Vakgroep Bodembeheer, UGent.

Onze missie is om via onderzoek en onderwijs inzicht te verhogen in de processen die het gedrag en het transport van chemische stoffen in de bodem bepalen. Het begrijpen van de wederzijdse interacties tussen waterstroming, stoftransport and reacties van chemische stoffen zijn immers noodzakelijk om maatregelen m.b.t. bodembeheer en bodemsanering beter te ontwerpen. Hiervoor gebruikt de onderzoeksgroep een combinatie van meettechnieken, haalbaarheidstesten, piloottesten, en reactief transport modellen. De onderzoeksgroep werkt samen met o.m. de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

> Medewerkers
> Projecten
> Dienstverlening
> Recente publicaties

BELANGRIJKSTE ONDERZOEKSLIJNEN

  • Meten en opvolgen van waterstroming, stoftransport en gastransport in bodems
  • Ontwikkeling en toepassing van sensoren voor bodem- en grondwaterkwaliteit
  • Modelleren van transport en reacties van chemicaliën in bodems
  • Ontwikkeling van reactief transportmodellen voor typische bodemverontreinigingsgevallen (VOCLs, olieverontreiniging, ...)

MEER INFO?
Piet Seuntjens
Vakgroep Bodembeheer
Coupure links 653
9000 Gent
t 09 264 60 38
f 09 264 62 47
e piet.seuntjens@UGent.be